Konularına Göre Kamu Hizmetleri
  1. Ana Sayfa
  2. İdare Hukuku

Konularına Göre Kamu Hizmetleri

KONULARINA GÖRE KAMU HİZMETLERİ

1. İdari Kamu Hizmetleri

Geçmişten bu yana, geleneksel olarak devlet tarafından yürütülen ve iktisadi, sosyal ve bilimselteknik-kültürel nitelikli olmayan tüm kamu hizmetleridir. Kamu hukuku normlarına tabi olarak yürütülürler. (Ör. bayındırlık, eğitim, sağlık, tapu hizmetleri)

 

2. İktisadi Kamu Hizmetleri

Özel sektörün yeterince güçlü olmadığı zamanlarda ortaya çıkan ve piyasa şartlarında rekabet ilişkisi içerisinde yapılan kamu hizmetlerdir. Son dönemde özel sektörün güçlenmesiyle birlikte sayıları oldukça azalmıştır. (Türkiye’de TCDD)
İktisadi kamu hizmetleri, işleyişleri ve dış ilişkileri yönünden esas itibariyle özel hukuk kurallarına tabiidirler. Bu kamu hizmetlerinin de kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak bir idari işlemle kurulmuş olması, mallarının devletçe sağlanması ve kamu malı sayılması, hizmetlerin asıl amacının kar elde etmek değil, toplumsal ihtiyaçları karşılamak olması işleyiş ve dış ilişkiler yönünden özel hukuk hükümlerine tabi tutulmuş olan iktisadi kamu hizmetlerine belli ölçüde kamu hukuku kuralları uygulaması neticesini doğurmuştur.

 

3. Sosyal Kamu Hizmetleri

Sosyal devlet anlayışının gereği olan, yoksullara yardım, işsizlere iş bulma gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alanına giren, özellikle 2. Dünya Savaşından sonra gelişmeye başlayan çalışma düzenine ve sosyal güvenliğe ilişkin faaliyetlerdir. Burada da iç ilişki kamu hukukuna, dış ilişki özel hukuka tabidir. Sosyal kamu hizmetlerinde, sosyal yarar iktisadi kamu hizmetlerine göre daha belirgin olduğundan bu kamu hizmetlerinde uygulanan kamu hukuku kuralları, iktisadi kamu hizmetlerine göre daha yoğundur.

 

4. Bilimsel-Kültürel-Teknik Kamu Hizmetleri

Başlangıçta klasik kamu hizmetleri içinde yer almakla birlikte, sonrasında maliyetleri ve nitelikleri gereği ayrıca daha esnek kurallara göre yürütülmesi gerektiği düşünülen faaliyetlerdir. Her birinin kendine özgü ayrı bir statüsü vardır. Örneğin, üniversiteler, TÜBİTAK, DT, DOB…

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında