Kolluk Faaliyetindeki Usuller
  1. Ana Sayfa
  2. İdare Hukuku

Kolluk Faaliyetindeki Usuller

KOLLUK FAALİYETİNDEKİ USULLER

‒ Serbestlik Usulü; birey ya da topluluk faaliyetini serbestçe yerine getirir. Bu faaliyete başlamak için idareye başvuru ya da bildirimde bulunması, izin alması gerekmez. Bu usulde idare kamu düzeninin bozulmasını önlemek için denetim ve yaptırım yetkisine sahiptir. Örneğin seyehat özgürlüğü konusunda kişi, seyahat etmek için idareye başvuru ya da bildirimde bulunması veya izin alması gerekmez.

‒ İzin Usulü; Bu usulde, idare, yapacağı denetimin sonucuna göre, belli bir faaliyete izin ve ruhsat vermeye ya da vermemeye yetkilidir. Bahsi geçen faaliyet serbestçe yürütülmeye başlanamaz. Mutlaka idareden izin ya da ruhsat alınması gerekir. (genelevler, muayenehane, içkili lokanta…) İzin alınmadan faaliyete başlanırsa, bu; hukuka aykırı olacaktır ve kamu düzeni bozulduğu için idarenin müeyyide uygulama yetkisi vardır. (Buradaki ruhsat, daha önceki konularda yer alan ruhsat usulünden farklıdır.)

‒ Bildirim Usulü; İdarenin bireylerin belli faaliyetlerinden önceden haberdar olması ve gerekli önlemleri alabilmesi amacına yöneliktir. Bahsi geçen faaliyet serbestçe yürütülmeye başlanamaz ama izin alınması da gerekmezse idareye bildirimde bulunulur. (Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı) İzin usulünde idarenin sessiz kalması durumunda; idare henüz cevap vermemiş kabul edilir ya da

60 gün geçtiyse idarenin izin talebini zımnen reddettiği anlaşılır. Bildirimde ise idare sessiz kaldığında söz konusu faaliyet yürütülmeye başlanabilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında