Kesin Hükmün Hukuk ve Ceza Davalarındaki Etkisi / Medeni Usul Hukuku

Kesin Hükmün Hukuk ve Ceza Davalarındaki Etkisi

Kural olarak bir ceza mahkemesinin verdiği karar hukuk mahkemesini, hukuk mahkemesinin verdiği karar ise ceza mahkemesini bağlamaz. Bazı hallerde kişi hiçbir kusuru bulunmasa da davalı hukuk mahkemesince tazminata mahkum edilirken, ceza mahkemesinde mahkum olabilmesi için kastı veya ihmali aranabilir. Ancak bazı hallerde de mahkemelerin vermiş oldukları kesin hükümlerin diğer mahkeme için de kesin hüküm olduğu durumlar da vardır.

Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesinde Kesin Hüküm teşkil Etmesi

Hukuk mahkemesi bir senedin sahte olmadığına karar verir ve bu karar kesinleşirse, senedin sahte olmadığı ve dolayısıyla sahtecilik suçu işlenmediği ceza mahkemesinde de kesin hüküm teşkil eder. Ancak, hukuk mahkemesinde senedin sahteliğine karar verilir ve karar kesinleşirse bu hüküm ceza mahkemesinde kesin hüküm teşkil etmez. Ceza mahkemesinde sahtecilik suçunun işlenebilmesi için aranan unsurlar farklıdır.

Hukuk mahkemelerinde verilen ve kesinleşen yaş düzeltme kararları da ceza mahkemesi için bağlayıcıdır.

Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemelerinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi

Ceza mahkemesinde zarar gören kişi, bu davaya katılarak veya şahsi dava açarak tazminat talep edemeyeceğinden, bu konuda ceza mahkemesi tazminata karar veremeyecek, dolayısıyla kesin hüküm söz konusu olmayacaktır.

Ceza mahkemesinin hukuk mahkemesinde tazminat konusu bir fiil hakkında beraat kararı vermiş olması, hukuk mahkemesini bağlamaz. Hukuk mahkemesi beraat kararı ile bağlı olmaksızın kusuru, zararı ve illiyet bağını kendisi tayin eder.

Bir senedin sahte olmadığına ilişkin ceza mahkemesi kararı kesin hüküm halini aldıktan sonra hukuk mahkemesinde de kesin hüküm teşkil eder. Ancak hukuk mahkemesi hâkimi, zarar veren kişinin kusuru ve temyiz kudretine sahip olmadığı konusunda ceza mahkemesi kararıyla bağlı değildir.

Ceza mahkemesi özellikle ceza hukuku bakımından gerekli şart ve unsurları tam olarak oluşmadığından sahtecilik suçunun işlenmediği sonucuna varması ve beraat kararı vermesi hukuk mahkemesini bağlamaz.

Yaş düzeltilmesine ilişkin ceza mahkemesi kararı da hukuk mahkemesi için kesin hüküm teşkil eder.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.