1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

Kanunda Düzenlenmiş Olması Bakımından Sözleşmeler Nelerdir?

Kanunda Düzenlenmiş Olması Bakımından Sözleşmeler Nelerdir?
+ -

Kanunda Düzenlenmiş Olması Bakımından Sözleşmeler

Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler: Bir hakkın başkasına devrini amaçlayan sözleşmelerdir. Örnek: Alım-satım, mal değişim ve bağışlama vaadi

Kullandırma Sözleşmeleri: Bir malın veya hakkın kullanılmasının devrini amaçlayan sözleşmelerdir. Örnek: Kira, ariyet sözleşmeleri

İş Görme Sözleşmeleri: Taraflardan birine iş görme borcu yüklenen sözleşmelerdir. Örnek: Hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi

Muhafaza Sözleşmeleri: Taraflardan birine saklama borcu yüklenen sözleşmelerdir. Vedia sözleşmesi örnek gösterilebilir.

Teminat Sözleşmeleri: Bir borcun ifasını teminat altına almak amacıyla yapılan sözleşmelerdir. Örnek: Kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi

Rizikolu Sözleşmeler: Az çok talih ve tesadüfe bağlı olan sözleşmelerdir. Örnek: Kumar ve bahis, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri

Ortaklık Sözleşmesi: İki veya daha fazla şahıs, ortak bir amaca erişmek için emek ve mallarını birleştirmeyi borçlanırlarsa söz konusu olur

İsimsiz Sözleşmeler: Kanunda direkt olarak düzenlenmemiş, tamamen kendine özgü yapılan sözleşmelerdir.

Bileşik Sözleşmeler: Nitelikleri itibariyle bağımsız birden fazla sözleşmenin nitelikleri muhafaza edilerek birleştirilmesi sonucu oluşan yeni sözleşmedir.

Karma Sözleşme: Kanunun çeşitli sözleşmelerde öngördüğü unsurların kanunun öngörmediği bir tarzda bir araya getirilmesine dayanıyorsa söz konusu olur. Örnek: Arsa payı karşılığı inşaat yapılmasını ve yapılacak inşaatta satıcıya kat verilmesini öngören sözleşmeler

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında