Kanunda Düzenlenmiş Olması Bakımından Sözleşmeler Nelerdir?

Kanunda Düzenlenmiş Olması Bakımından Sözleşmeler

Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler: Bir hakkın başkasına devrini amaçlayan sözleşmelerdir. Örnek: Alım-satım, mal değişim ve bağışlama vaadi

Kullandırma Sözleşmeleri: Bir malın veya hakkın kullanılmasının devrini amaçlayan sözleşmelerdir. Örnek: Kira, ariyet sözleşmeleri

İş Görme Sözleşmeleri: Taraflardan birine iş görme borcu yüklenen sözleşmelerdir. Örnek: Hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi

Muhafaza Sözleşmeleri: Taraflardan birine saklama borcu yüklenen sözleşmelerdir. Vedia sözleşmesi örnek gösterilebilir.

Teminat Sözleşmeleri: Bir borcun ifasını teminat altına almak amacıyla yapılan sözleşmelerdir. Örnek: Kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi

Rizikolu Sözleşmeler: Az çok talih ve tesadüfe bağlı olan sözleşmelerdir. Örnek: Kumar ve bahis, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri

Ortaklık Sözleşmesi: İki veya daha fazla şahıs, ortak bir amaca erişmek için emek ve mallarını birleştirmeyi borçlanırlarsa söz konusu olur

İsimsiz Sözleşmeler: Kanunda direkt olarak düzenlenmemiş, tamamen kendine özgü yapılan sözleşmelerdir.

Bileşik Sözleşmeler: Nitelikleri itibariyle bağımsız birden fazla sözleşmenin nitelikleri muhafaza edilerek birleştirilmesi sonucu oluşan yeni sözleşmedir.

Karma Sözleşme: Kanunun çeşitli sözleşmelerde öngördüğü unsurların kanunun öngörmediği bir tarzda bir araya getirilmesine dayanıyorsa söz konusu olur. Örnek: Arsa payı karşılığı inşaat yapılmasını ve yapılacak inşaatta satıcıya kat verilmesini öngören sözleşmeler

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

%d blogcu bunu beğendi: