Kamu Görevliliği Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. İdare Hukuku

Kamu Görevliliği Nedir?

KAMU GÖREVLİLERİ

Kamu görevliliği sözleşmeyle kurulan bir ilişki olmayıp, kural olarak bir statü ilişkisidir. Kişi idarenin tek yanlı işlemiyle bu statüye girer, bu statünün hukuki sonuçlarına muhatap olur, bu statüden çıkar.

Kamu görevlileri, idare tarafından istihdam edilir. Yürüttükleri hizmet, genel idare esaslarına göre yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetleri ile bunların gerektirdiği asli ve sürekli görevlerdir.

(AY.m.128) Genel idare esasları: kamu hukuku rejimi ve kamusal yönetim usulleridir. Kamu gücü kullanılarak tek yanlı idari işlemler tesis etmek ve idari kararlar almaktır.

Bir faaliyet kamu hizmetiyse ve idare tarafından üstlenilmişse, hizmetten yararlananlar açısından özel hukuk egemen olsa da; hizmetin örgütlenişinde ve üst düzeyde karar alma aşamasında genel idare esasları geçerlidir. Örn: devlet demir yollarındaki kamu görevlileri➔gişedeki memur özel hukuk sözleşmesine göre çalıştırılabilir.
Asli ve sürekli görevler: görev o faaliyetin yürütülmesinin vazgeçilmez parçası ve sürekli olmalıdır.

Memurlar

Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerini yürütürler. Görevleri asli ve süreklidir. Sözleşmeli personeller asli ve sürekli görevleri yürütebilir mi? 1.görüş: sözleşme ilişkisi ile sürekli bir görev yürütülemez. 2.görüş: kadro karşılığı sözleşme. Buna göre asli ve sürekli görevleri yürütebilirler.

Memur olma şartları:

‒ Vatandaşlık
‒ Yaş
‒ Öğrenim
‒ Mahkumiyet
‒ Askerlik
‒ Sağlık
‒ Özel koşullar

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında