İşyerini Bildirme / İş Hukuku

İşyerini Bildirme

İşyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini 1 ay içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bildirim yükümlülüğüne uymayan işverene idari para cezası verilir.

Alt işveren de kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, aynı şekilde bildirim yapmakla yükümlüdür.

Şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca 1 ay içinde Bakanlığın ilgili bölge (il) müdürlüklerine gönderilir.

İşyerini bildirme yükümlülüğü, sadece sürekli işlerin uygulandığı işyerlerinde söz konusudur. Nitelikleri bakımından en çok 30 işgününün altında süren işlerin, yani süreksiz işlerin görüldüğü iş-yerleri bakımından işyerini bildirme yükümlülüğü söz konusu değildir.

İşverenin yapacağı bildirim kurucu değil; bildirici niteliktedir. Bildirimin işçi açısından önemi yoktur. Çünkü işyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, bildirim süresine bakılmaksızın İş Kanunu ile bağlı olurlar. Örneğin, kıdem tazminatı işçinin işe başladığı günden itibaren hesaplanır. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin sonucu işçi açısından hak kaybının yaşanması değil; işverenin yaptırıma maruz kalmasıdır.

Ragıp Karakuş, “İş Hukuku Ders Notu”, s. 14, www.ragipkarakus.com (19.09.2021).

 

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.