İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Karar / Medeni Usul Hukuku

İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Karar

1.Kararın Veriliş Şekli

BAM iddia ve savunmaları dinledikten sonra yargılamanın bittiğini bildirerek kararı tefhim eder ve karar tefhimi en az hüküm sonucunun tutanağa geçirilerek okunması suretiyle olur. Gerekçeli karar bir ay içerisinde yazılmalıdır.  Kararlar gizli müzakere edilir aleni olarak açıklanır. Karar heyet olarak oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. Kararda bulunması gereken hususlar HMK m.359/1 de açıklanmıştır.

2.Hüküm Fıkrası ve Karar Türleri

İstinaf başvurusunun yerinde görülmemesi halinde başvuru reddedilecektir. İstinaf başvurusunun haklı olduğu kanısına varılırsa farklı kararlar verilebilecektir. Yargıtay yeni bir karar vermezken BAM yerine göre yeni bir karar verebilmektedir.

a. İstinaf Başvurusunun Haksız Olması ve Reddi

İstinaf konusu yapılan ilk derece mahkemesi kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun ise istinaf talebinin reddine karar verilir. Bu kararla ilk derece mahkemesi kararı yerinde bulunmuştur. İstinaf başvurusunun süresinde olmadığı, kesin karar karşı istinaf başvurusunda bulunulduğu, başvuru şartlarının yerine getirilmediği, başvuru sebepleri ve gerekçeleri gösterilmediği (ve kamu düzenine aykırılık da bulunmadığı)başvurunun reddine karar verilir.

b. İstinaf Başvurusunun Haklı Olması ve Kabulü

İstinaf başvurusunun haklı olması, yani ilk derece mahkemesinin kararında usul veya esas yönünden hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde BAM farklı kararlar verebilmektedir. Üç ihtimal söz konusudur.

 • İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Gönderme Kararı Verilmesi

Duruşma yapılmasına gerek olmayan usul hatalarının olduğu hallerde BAM ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak dosyanın  ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verebilir. Gönderilecek mahkeme kararı veren ilk derece mahkemesi olabileceği gibi, BAM kendi yargı çevresinde başka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye gönderebilir.

 • İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Davanın Kısmen Ya da Tamamen Kabulüne Karar Verilmesi

Bu şekilde karar verilebilmesi içi BAM işin esasına girmiş olmalıdır. İlk derece mahkemesi kararının uygun bulunmaması, istinaf sebeplerinin yerinde görülmesi, halinde, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden karar verilir. Bu karar da açılmış olan davanın kısmen ya da tamamen kabulü kararıdır.  Bu durumda istinaf mahkemesi, yeniden yargılama yapmakta ve ilk derece mahkemesinin yerine geçerek bir karar vermektedir.

 • İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Davanın Reddine Karar Verilmesi

Bu şekilde karar verebilmesi için de BAM işin esasına girip karar vermesi gerekmektedir. İlk derece mahkemesinin (kısmen veya tamamen) davanın kabulü yönünde karar vermiş olması durumunda, istinaf sebepleri çerçevesinde bu kararın BAM tarafından doğru bulunmamasıdır. BAM yeniden inceleme yaparak davanın reddine karar verir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.