İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvenceleri / İş Hukuku
  1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvenceleri / İş Hukuku

İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvenceleri

Yönetici, kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyelerini ifade eder. İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır.

İşçi kuruluşu yöneticisi olduğu için işyerinden ayrılan işçilere, uygulamada profesyonel sendika yöneticisi denir. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.

İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi hâlinde, sona erme tarihinden itibaren 1 ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren 1 ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işleri-ne uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.

Yukarıda sayılan sebepler dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisine ise başvuruları hâlinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin iş kanunlarından doğan hakları saklıdır.

İşçi kuruluşu yöneticisi olmasına rağmen işyerinde çalışmaya devam eden kişiler ise uygulamada amatör sendika yöneticisi olarak adlandırılırlar. Amatör sendika yöneticileri ise birazdan değineceğimiz işyeri sendika temsilcileri için öngörülen güvenceye sahiplerdir.

 

Ragıp Karakuş, “İş Hukuku Ders Notu”, s. 127-128, www.ragipkarakus.com (19.09.2021).

 

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında