1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İş Sözleşmesinin Ölümle Sona Ermesi Ve Ölüm Tazminatı / İş Hukuku

İş Sözleşmesinin Ölümle Sona Ermesi Ve Ölüm Tazminatı / İş Hukuku

İş Sözleşmesinin Ölümle Sona Ermesi Ve Ölüm Tazminatı

İşçinin ölümü halinde iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin işçinin ölümü sebebiyle sona ermesi durumunda işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, bunlar yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak 1 aylık; iş ilişkisi 5 yıldan uzun bir süre devam etmişse 2 aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu ödemeye uygulamada ölüm tazminatı adı verilir.

İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı da ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin kanuni mirasçılarına ödenir. Dikkat edilecek olursa, kanun koyucu, işçinin ölümü halinde kıdem tazminatının genel olarak kanuni mirasçılara ödeneceğini öngörmüş olmasına rağmen; ölüm tazminatının ödeneceği kişileri sağ kalan eş, ergin olmayan çocuk, bunlar yoksa da işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerle sınırlandırmıştır. Ayrıca, aşağıda kıdem tazminatı kısmında da detaylıca ele alacağımız üzere, ölüm tazminatında gerekli olan süreler, kıdem tazminatının kanuni mirasçılara ödenmesi için gerekli görülmemiştir. Diğer taraftan, kıdem tazminatının doğumu için işçinin en az 1 yıllık kıdeme sahip olması gerekirken, ölüm tazminatında kıdem şartı aranmamıştır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere, işverenin ölümü halinde ise iş sözleşmesi sona ermez; sözleşme işverenin mirasçıları ile devam eder. İş sözleşmesi ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle kurulmuşsa, onun ölümüyle kendiliğinden sona erer. Fakat bu durumda işçi, işçi sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zarar için, işverenin mirasçılarından hakkaniyete uygun bir tazminat isteyebilir.

 

Ragıp Karakuş, “İş Hukuku Ders Notu”, s. 68, www.ragipkarakus.com (19.09.2021).

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında