İş Sözleşmesinin Devri ve İş Sözleşmesindeki Çalışma Koşullarında Değişiklik / İş Hukuku

İş Sözleşmesinin Devri

İş sözleşmesi, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir. Devir işlemiyle, devralan işveren, bütün hak ve borçları ile birlikte, iş sözleşmesinin tarafı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları bakımından, devreden işve-ren yanında işe başladığı tarih esas alınır.

İş Sözleşmesindeki Çalışma Koşullarında Değişiklik

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilirler. Fakat, çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz. İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Yazılı olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yine yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir sebebe dayandığını veya fesih için başka bir geçerli sebebinin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshede-bilir. İşçinin bu durumda dava açma hakkı saklıdır.

Ragıp Karakuş, “İş Hukuku Ders Notu”, s. 27-28, www.ragipkarakus.com (19.09.2021).

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: