İş Hukukunda “Çırak ve Stajyerler” – Ragıp Karakuş
  1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İş Hukukunda “Çırak ve Stajyerler” – Ragıp Karakuş

3

İŞ HUKUKUNDA “ÇIRAK VE STAJYER”

Çırak, Mesleki Eğitim Kanunu’nda “çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişi” olarak tanımlanmıştır (m. 3/c). Ortada bir iş sözleşmesi bulunmadığı için çıraklar işçi olarak kabul edilmezler. Dolayısıyla, çıraklar hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmaz (İşK m. 4/1-f). Bunun sonucu olarak, çıraklar hakkında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri de uygulanmaz (STİSK m. 2/4).

Ayrıca, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına giren çıraklar hakkında Türk Borçlar Kanunu’nun çıraklık sözleşmesine ilişkin hükümleri de uygulanmaz (MEK m. 13/4). Fakat, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına girmeyen çıraklar hakkında Türk Borçlar Kanunu’nun çıraklık sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulama alanı bulur.

Çıraklar, İş Kanunu’nun uygulama alanı dışında tutulmuş olsalar da, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kapsamı içinde yer alırlar (m. 2/1). Başka bir ifadeyle, çıraklar, işçi olarak kabul edilmeseler de, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinden işçiler gibi yararlanırlar.

Stajyerlere ilişkin düzenlemeler de Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılmıştır. Stajyer, bir meslek hakkında kuramsal bilgilere sahip olmasına rağmen, işyerindeki uygulamaları izleyerek pratik (mesleki) bilgilerini geliştirmek için işverenin yanında çalışan kişidir. Stajyerlerle ücret karşılığında belirli bir işgörmek üzere iş sözleşmesi kurulmadığından bunlar işçi sayılmazlar. Dolayısıyla, stajyerler hakkında da İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Fakat, tıpkı çıraklar gibi stajyerler de, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kapsamı içinde yer alırlar (m. 2/1). Başka bir ifadeyle, stajyerler, işçi olarak kabul edilmeseler de, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinden işçiler gibi yararlanırlar.

Ragıp Karakuş, “İş Hukuku Ders Notu”, s. 8, www.ragipkarakus.com (06.12.2020).

İş Hukuku Bazı Ders Özetleri

İş Hukuku Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap