İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme (TBK md.9)

İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

Bir kimse, sayısı belli olmayan kişilere yerine getirebilecekleri bir edim karşılığında bir ödül vereceğini ilan ederse, bu vaadini yerine getirme borcu altına girer. Ödül borcu, şart koşulan edimin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Söz verenin bu beyanı ile borç altına girdiği, fakat borcun, edimin gerçekleşmesi ile hüküm doğuracağı kabul edilir. Bununla beraber, edimi gerçekleştiren kimse ödül ilanından hiç haberi olmadan bunu yerine getirmiş olsa dahi, aksi vaatten anlaşılmadıkça bu şahsın ödül almaya hak kazanacağı da kabul edilir.

İlan yoluyla ödül sözü veren kimse, henüz istediği edim gerçekleştirilmeden sözünden dönebilir. Bunu da aynı yolla yapması gerekir. Fakat, sözünden dönen kimse, vadettiği ödülün değerini aşmamak üzere, vaade güvenerek edimi gerçekleştirmek için masraf yapan şahısların masraflarını ödemekle yükümlüdür. Şayet birden fazla kişi vaade güvenerek masraf yapmışsa, bunların tümüne sadece edimin değeri kadar ödeme yapmakla yükümlü olunur.

Sözü veren kimse, masraf yapanın edim sonucunu elde edemeyeceğini ispat ederek, masrafları karşılama yükümlülüğünden kurtulabilir.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz