1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

İhtiyati Tedbirle İhtiyati Haczin Karşılaştırması ve Aralarındaki Farklar / Medeni Usul Hukuku

İhtiyati Tedbirle İhtiyati Haczin Karşılaştırması ve Aralarındaki Farklar / Medeni Usul Hukuku

İhtiyati Tedbirle İhtiyati Haczin Karşılaştırması ve Aralarındaki Farklar

İhtiyati haciz, İİK da düzenlenmiştir ve para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel bir takibin sonucunun güvence altına alınması için, mahkeme kararı ile borçlunun mal varlığına el konulmasını sağlayan geçici hukuki korumadır. Aradaki farklar şöyledir.

  • Her iki müessesenin yöneldikleri amaçlar farklıdır. İhtiyati tedbir, amacı bakımından koruma amaçlı, eda amaçlı ve teminat amaçlı olmak üzere üç alt ayrıma tabidir. İhtiyati haczin amacı, sadece teminattır. Para alacağının korunması için ihtiyati tedbir değil, ihtiyati haciz yoluna başvurabilir.
  • Konuları bakımından da farklıdır. İhtiyati hacizde söz konusu olan paradır. İhtiyati tedbir ise, para dışındaki hak ve alacaklar için söz konusudur.
  • Sebepleri ve şartları bakımından da farklılıklar vardır. İhtiyati tedbir talebi için bir sebep sınırlaması mevcut değilken, ihtiyati haciz bakımından sınırlayıcı bir sayım söz konusudur.
  • Her ikisinde de yaklaşık ispat aranacaktır. Her ikisinde de hakim karşı tarafı dinlemeden arar verebilir.
  • İhtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmişse, tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmalıdır.
  • İhtiyati tedbirin tamamlanması sadece dava yolu ile mümkünken, ihtiyati hacizde dava veya takip yollarından biri izlenebilir.
  • İhtiyati tedbir kararında kural olarak, tarafların arasında uyuşmazlık konusu olan şey üzerinde tedbir icra edilmektedir. İhtiyati hacizde, ihtiyati hacze esas teşkil eden bir para alacağı olduğundan, bu para alacağının icrasını temin etmek, güvence altına almak için borçlunun alacağını karşılayacak miktarda mal varlığı değerinin herhangi bir kısmı üzerine konulabilir. Yani ihtiyati hacizde hacze esas teşkil eden alacakla haciz uygulanan malvarlığı arasında bir bağlantı yoktur. Belli bir miktar para tutarı söz konusudur. İhtiyati tedbirde ise, eda edilecek şey ile tedbir uygulanacak şey aynıdır. İhtiyati tedbirde çekişmeli şey veya hak üzerinde tedbir konulması yeterlidir.

 

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında