İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası / Medeni Usul Hukuku

İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası

Tedbir talebi isteyen ve tedbire karar verilmesi halinde, tedbir talep edenin sonuçta dava da haksız çıkma ihtimali de bulunmaktadır. Bu arada tedbirin uygulanması sonucu, karşı tarafın ve üçüncü kişilerin zarar görmesi mümkündür. Bu sebeple tedbire karar verilirken talepte bulunandan teminat alınması öngörülmüştür.

Tedbir talep eden tarafın bu talebinde haksız olduğu anlaşılırsa, bu tedbirden zarar görenler, talepte bulunana karşı tazminat davası açabilirler. Burada sorumluluk kusursuz sorumluluk olmakla birlikte, fedakârlığın denkleştirilmesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kusursuz sorumlulukta tedbir talep edenin dava sonucu haksız çıkması ve tedbirden zarar görmesi yeterlidir.

Bu davada zamanaşımı süresi bir yıldır. Zamanaşımı süresi, hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbirin kalkmasında itibaren işlemeye başlar.

Tazminat Davasının Şartları

 • İhtiyati tedbir kararının icra edilmiş olması gerekir. Ancak tedbir kararı icra edilmeden de zarar ortaya çıkmış ise tazminat yine talep edilebilir.
 • İhtiyati tedbir haksız olmalıdır.
 • Haksız ihtiyati tedbir sebebiyle bir zarar doğmalıdır.
 • Haksız tedbirle, ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağı olmalıdır.

Yargılama ve Karar

Tazminat davasını, öncelikle bu kararın muhatabı olan karşı taraf açabilir. Ancak ihtiyati tedbirden etkilenen üçüncü kişiler de bu tedbirden zarar görmüşler ise tazminat davası açabilme imkânları vardır. Davalı taraf da ise tedbir koyduran kimse vardır.

Bu dava esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkemede açılacaktır. Dava sonunda verilecek olan karara karşı da kanun yoluna başvurulabilecektir. Tazminat talebinin kabulüne karar verilmesi halinde ödenecek tazminat, tedbir kararı talep eden taraftan alınmış olan teminattan karşılanacaktır.

 

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.