İdare Fonksiyonunun Konusu Amacı ve Özellikleri Nelerdir?
  1. Ana Sayfa
  2. İdare Hukuku

İdare Fonksiyonunun Konusu Amacı ve Özellikleri Nelerdir?

İDARİ FONKSİYONUN KONUSU, AMACI VE ÖZELLİKLERİ

Konusu: Daha önce belirttiğimiz gibi, idari fonksiyon; yasama ve yargı fonksiyonları ve Yürütme organının salt siyasal nitelikli faaliyetleri dışında kalan ve toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve gündelik hayatının sürdürülmesini sağlamak amacıyla yürütülen tüm kamusal iş ve faaliyetlerden oluşmaktadır.

Bu anlamda idari fonksiyon, esas itibariyle idari organlar tarafından yerine getirilmekle birlikte; Yasama ve Yargı organlarınca yürütülen kimi bazı iş ve faaliyetleri de kapsar. Örneğin yasama organı TBMM tarafından büro ve muhasebe işlemleri; TBMM içerisinde çalışan kamu görevlilerinin özlük işlerine ilişkin işlemleri ve bazı kurum kuruluşlara üye seçen işlemleri Yasama organından çıkmasına rağmen idari fonksiyona dahildir. Aynı şekilde, yargı organları da yalnızca yargısal usullerle yargısal fonksiyonuna dahil işlemler yapmayıp; sanki bir idari organmış gibi yaptığı işlemler vardır ve bunlar da idari fonksiyona dahildir. Örneğin; mahkeme personelinin yönetilmesi, kalem işlerinin yürütülmesine ilişkin işlemler.

İdare organları, yargısal nitelikli işlem yapamazlar ve yasama faaliyetlerinde bulunamazlar.

Amacı: İdari fonksiyonun amacı kamu yararını gerçekleştirmektir. Bu fonksiyonun devlet tarafından yürütülmesi tüm toplum açısından yaşamsal bir değer taşır. Özel kişiler bu fonksiyonu yerine getirselerdi, kazanç, başarı gibi şahsi çıkarlar işin içine girecekti.

Özellikleri:

  • İdari fonksiyon, idari işlemler ile yerine getirilir.
  • İdari fonksiyon, kamu yararını gerçekleştirmek için özel kişilere oranla üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle (=kamu gücü) donatılmıştır.
  • İdari fonksiyon, sürekli bir devlet fonksiyonudur. Yasama ve yargı fonksiyonlarının zaman zaman icra edilmelerine karşılık, idari fonksiyon her an icra edilir. Yasama ve yargı fonksiyonları bir dürtüyle hareket ederken, idari fonksiyon kendiliğinden harekete geçer ve fonksiyonunu yerine getirir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında