İcra Takibinin İptali ve Taliki

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ve TALİKİ

I. İcra Takibinin İptali

1. Borç İtfa edilirse

2. Borç zamanaşımına uğrarsa

İtfa ile iptal; İtfa sebebine dayanarak takibin iptaline karar verebilmek için borcun icra takibinin kesinleşmesinden sonraki bir dönemde sonlandırılmış olması gerekir. Kesinleşmeden önceki dönemdeki sonlandırma borca itiraz yolu ile ileri sürülebilir. (itfadan kasıt; hibe, ibra, ödeme, terkin, takas gibi borcu sona erdiren her çeşit yol) Zamanaşımı ile iptal; Takibe ilişkin son işlem tarihinden itibaren borcun tabi olduğu zamanaşımı süresi geçirilirse takibin iptali istenebilir. Yani takibin kesinleşmesinden sonra dosya işlemden kaldırılır, yenileme dilekçesi verilmez ve zamanaşımı süresi geçirilirse bu yola gidilir.

II. İcra Takibinin Taliki

1) Alacaklı borçluya mühlet verirse

Takibin iptaline karar verilirse takip durur. Bu kararın kesinleşmesi ile takip düşer. İlamlı icrada bunun karşılığı, icranın geri bırakılmasıdır.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz