İcra Mahkemesi ve Görevleri

İCRA MAHKEMESİ

Ayrı bir icra mahkemesi bulunmayan yerlerde, o yer asliye hukuk mahkemesi, icra mahkemesi görevini de yapar. 5092 sayılı kanun değişikliğine kadar icra tetkik merci olan ismi icra mahkemesi olarak değiştirilmiştir. İcra mahkemesi tek hakimli özel görevli ve asliye derecesinde bir mahkemedir. İcra mahkemesi hem hukuk hem de ceza mahkemesi sıfatıyla yargılama yapar. İcra Mahkemesinde görülen işler ivedi işlerden sayılır ve basit yargılama usulü uygulanır. İcra Mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmaz.

Bu mahkemede;

– Her türlü delille değerlendirme ilkesi uygulanmaz, belgeler üzerinden inceleme yapılır. Yemin ve tanık deliline başvurulmaz.
– Mahkeme belge ile sınırlı inceleme yaptığından amacı maddi gerçeğe ulaşmak değildir. Dolayısıyla verdiği kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.
– Verdiği kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden, kararları hakkında yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez.

GÖREVLERİ

• Şikayetleri incelemek,
• İtirazın geçici veya kesin kaldırılması talebi,
• Hacizde ve iflasta mal masa elinde iken açılan istihkak davası,
• İhalenin feshi davası
• Sıra cetveline karşı şikayet
• Kural olarak icra iflas kanunundaki suçlar hakkında ceza vermek,
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde itirazları incelemek
• Üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesi sonrası tazminat taleplerini incelemek,
• İcranın geri bırakılması
İcra takibinin iptali ve taliki
• Gecikmiş itirazı incelemek
• İpotek kaydının terkini talebini incelemek
• İntifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras yada bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf
edilen bir mal hissesi gibi malların satış usulünü belirlemek,
• Müflisin yeni bir mal edinmediği itirazını incelemek,
• İflas dışı (adi) konkordato taleplerini alarak borçluya mühlet vermek ve konkordato
komiserini atamak,
• İflas idaresi üyelerini seçmek

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.