1. Anasayfa
 2. 4.Sınıf

İcra-İflas Hukukunda Sıra Cetveli ve Başvuru Yolları

İcra-İflas Hukukunda Sıra Cetveli ve Başvuru Yolları

İcra-İflas Hukukunda Sıra Cetveli ve Başvuru Yolları

İflas idaresi, seçilmesinden itibaren 3 ay içinde bir sıra cetveli düzenler. Zorunlu durumlarda iflas idaresinin talebi üzerine kendisine İcra Mahkemesi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ek 3 ay süre verilebilir. Bu süreler zarfında sıra cetveli hazırlanmaz ise iflas idaresinin görevine son verilir.

İflas idaresi sıra cetvelini düzenlerken, masaya yazdırılan alacaklıların alacağının mevcudiyetini, mevcut ise ne oranda olduğunu, alacak imtiyazlı ise sıra cetvelindeki yerini tespit eder.

İflas idaresince kabul edilmiş iflas alacakları, miktar ve sıraları ile birlikte sıra cetvelinde gösterilir. Kabul edilmeyen iflas alacakları ret nedenleri ile birlikte sıra cetvelinde gösterilir.

Sıra cetvelinde masa alacakları gösterilmez. Bunlar paralar paylaştırılıncaya kadar iflas idaresinden talep edilebilir. Bu alacaklar hakkında iflas idaresine dava açılabilir ve takip yapılabilir.

Ödeme sırası

• Devletin malın aynından doğan kamu alacağı (emlak, motorlu taşıtlar vergisi, gümrük vergisi gibi)

• Rehinli malın muhafaza giderleri

• Rehinli alacaklar

• Masa alacakları (sıra cetvelinde gösterilmez)

• İmtiyazlı alacaklar (nelerden ibaret olduğu yukarıda icra bölümünde açıklanmıştır)

• İmtiyazsız alacaklar

Sıra cetveline itiraz davası

Bir alacaklı kendi alacağı hakkında verilen ret veya kısmen kabul kararına, bir başka alacaklının alacağına veya sırasına karşı koymak istemesi halinde bu yola başvurabilir(diğer adı kayıt kabul davası). Müflisin bu davayı açması mümkün değildir.

Bu dava sıra cetvelinin ilanından itibaren 15 gün içinde iflas kararı veren yerdeki herhangi bir Ticaret Mahkemesinde açılabilir.

Dava basit yargılama usulüne göre incelenip karara bağlanır. Bu dava iflas idaresine karşı açılabileceği gibi bir alacaklı aleyhine de açılabilir.

Dava iflas idaresinin ret veya kısmen kabul kararına karşı açılmış ise, alacaklı alacağının varlığını ispat yükü altındadır.

Dava bir alacaklının alacağına veya ona verilen sıraya karşı çıkma şeklinde diğer bir alacaklı aleyhine açılmış ise, masa bu davada taraf değildir. Burada davalı alacaklı alacağının varlığını ispat etmek zorundadır.

Sıra cetveline karşı şikayet

İflas idaresi sıra cetvelini düzenlerken uyması gereken iflas hukuku hükümlerine uymamış ise veya alacaklı sadece kendi alacağına verilen sıraya karşı koymak isterse bu yola başvurabilir. Sıra cetvelinin ilan edilmemiş olması, masaya yazdırılmış bir alacağın tümüyle unutulmuş olması, masa alacaklarına da cetvelde yer verilmiş olması, reddedilen bir alacağın ret nedeninin gösterilmemiş olması genel sebep olarak gösterilebilir.

Şikayetin süreye tabi olduğu durumlarda sıra cetvelinin ilanından itibaren içinde bu yola başvurulabilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.