1. Anasayfa
 2. 4.Sınıf

İcra-İflas Hukukunda İflas Davası

İcra-İflas Hukukunda İflas Davası

İflas Davası

Davacı: Alacaklı

Davalı: Borçlu

Görevli Mahkeme: Asliye Ticaret Mahkemesi

Yetkili Mahkeme: Borçlunun muamele merkezi(Kamu düzenine ilişkin kesin yetki)

Süresi: Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 1 yıl

Borçlu gönderilen ödeme emrine itiraz etse de, etmese de; alacaklının bu yola başvurmak suretiyle borçlunun iflasına karar verilmesini talep etmesi gerekir. Bu durumda itiraz sadece davanın görülme şeklini değiştirir. İtiraz icra dairesine dilekçe ile yapılır.

Bu davada yetki kamu düzenine ilişkin kesin yetki hali olması nedeniyle mahkeme yetkiyi re’sen gözetir. Taraflar da yetki itirazını yargılamanın her aşamasında ileri sürebilir. Ayrıca tarafların yetki sözleşmesi yapması da mümkün değildir.

İflas davası basit yargılama usulüne göre incelenip karara bağlanır. Adli tatil içerisinde devam edilebilecek bir davadır.

İflasa karar verilinceye kadar alacaklı iflas davasını geri alabilir ancak bu durumda borçlunun rızası gerekir. Geri alınmış bir iflas talebi 1 ay geçmedikçe yeniden ileri sürülemez.

Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş ise; Borçlu gönderilen ödeme emrine itiraz etmemiş ise takip kesinleşmiştir. Alacaklı bu durumda mahkemeden muhafaza tedbirine karar verilmesini talep etmesi halinde, mahkeme bu kararı vermek zorundadır. Ayrıca defter tutma muhafaza tedbiri dışındaki muhafaza tedbirleri açısından da teminat aranmaz.

Gönderilen ödeme emrine borçlu itiraz etmediği için takip kesinleşmiştir, dolayısıyla mahkemenin esasa ilişkin incelemesi gereken bir husus bulunmamaktadır. Mahkeme bu durumda iflas talebini ilan eder ve alacaklılara itiraz etmeleri ve iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürmeleri için 15 gün süre verir.

Borçlu ödeme emrine itiraz etmiş ise; Borçlu ödeme emrine itiraz etmiş ise, alacaklı borçlunun itirazının kaldırılarak iflasına karar verilmesi talebi ile bu yola başvurur. Alacaklı bu durumda mahkemeden muhafaza tedbirine hükmedilmesini talep etse bile bu husus mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Ayrıca muhafaza tedbirine karar verilmesi halinde, defter tutma muhafaza tedbiri dışındaki muhafaza tedbirleri açısından teminat şarttır.

Gönderilen ödeme emrine itiraz edildiği için mahkemenin önce borçlunun itirazının kaldırılması talebini ele alması gerekir. Borçlunun itirazının kaldırılması halinde bu icra mahkemesindeki itirazın kaldırılmasından farklı olarak kesin hüküm teşkil eder. İtirazın kaldırılması halinde artık iflas talebi ele alınır. Mahkeme iflas talebi aşamasına geçince bu talebi ilan eder ve alacaklılara itiraz etmeleri ve iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürmeleri için 15 gün süre verir.

Her iki durumda da iflas talebinin ilan edilmesi üzerine alacaklılar itiraz etmez veya ileri sürdükleri itirazlar yerinde görülmez ise borçluya bir depo kararı verilir ve tüm borcu masraf ve faizleriyle birlikte 7 gün içinde mahkeme veznesine depo etmediği takdirde iflasına karar verileceğini ihtar eder.

Borçlunun depo kararının gereğini yerine getirmemesi ve alacaklının da birinci alacaklılar toplantısına kadar oluşacak giderleri yatırması halinde mahkeme borçlunun iflasına karar verir.

İflas Kararının Özellikleri;

• İflas kararı verme anı gün, saat, dakika olarak kaydedilir.

• İflas kararı verilmesiyle iflas açılmış olur.

• İflas kararı tebliğinden itibaren 10 gün içinde temyiz edilebilir.

• İflas kararının hüküm ve sonuçlarını meydana getirmesi için kesinleşmesi gerekmez.

Ancak kesinleşmeden iki işlem yapılamaz;

    • 2. Alacaklılar toplantısı yapılamaz.

    • Masa malları satılamaz.

• İflasa karar verilmesinden sonra bu davadan feragat edilemez.(Feragat normalde hüküm kesinleşinceye kadar)

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.