1. Anasayfa
 2. 4.Sınıf

İcra-İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi

İcra-İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ

Takip sonunda alacağını tamamen veya kısmen alamayan alacaklıya re’sen düzenlenerek verilen belgedir. Aciz belgesi ücretsiz ve takip sonunda verilir. Ayrıca İcra dairesinde tutulan bir sicile kaydedilir ve bu sicil alenidir.

Geçici Aciz Belgesi

Haciz sırasında borçlunun borca yetecek kadar malının bulunmadığı anlaşılırsa, bunun tespitini yapan haciz tutanağı geçici aciz belgesi niteliğindedir. Geçici aciz vesikasının tek sonucu tasarrufun iptali davasını açabilme yetkisi vermesidir.

Kesin Aciz Belgesi

Bu takip sonunda verilebileceği gibi haciz tutanağı ile de sahip olmak mümkündür. Eğer hacze kabil hiçbir malın bulunmadığı haciz tutanağı ile tespit edilmiş ise kesin aciz vesikası niteliğindedir. Diğer yol ise takip sonunda alacak borcun tamamen ya da kısmen karşılamıyor ise bu belge verilir.

Takip Hukuku Bakımından Sonuçları

• Borç ikrarı içeren belgedir ve itirazın kesin kaldırılmasını sağlar. Çünkü 68. madde
anlamında resmi dairelerin usulü dairesinde verdiği belgelerdendir.

• Alacaklı bu belgeye dayanarak Tasarrufun İptali Davasını açabilir.

• Bir başka hacze iştirak imkanı verir.

• Alacaklı, borçluya karşı 1 yıl içerisinde yeniden takip yapmak isterse yeniden ödeme
emri göndermesine gerek yoktur.

Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları 

• Bu belgeye bağlı alacak 20 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
• Borcun aciz belgesine bağlanması borcun yenilendiği anlamına gelmez.
• Aciz vesikasına bağlı alacak için faiz istenemez. (Ancak müşterek borçlular ve
kefillerden faiz istenebilir, onlar da borçluya rücu edemezler)
Aciz vesikası Adalet Bakanlığınca belirlenen o ilde bir icra dairesinde tutulan özel bir
sicile kaydedilir.

Bu sicilden terkin sebepleri;

• Tüm borcun ödenmesi,
İcra takibi batıl ise,
• İcra takibi iptal edilirse,
• Borçlu olmadığı bir mahkeme kararıyla anlaşılırsa,
• Alacaklı talebini geri alırsa.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.