1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İcra-İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz belgesi

İcra-İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz belgesi

İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz belgesi

İflasta alacağını tam olarak alamamış alacaklılara düzenlenip verilir. Sadece kesin aciz belgesi olarak düzenlenir. Basit tasfiyede iflas dairesi, adi tasfiyede iflas idaresi düzenler. Sadece kesin dağıtma sonucunda verilir. İflas alacaklılarına verilir, masa alacaklılarına verilmez.

Müflisin alacağı kabul edip etmediği aciz vesikasına yazılır. Ancak borcun kabul edilmesi halinde borç ikrarını içeren senet sayılır.

Takip hukuku sonuçları;

• Borçluya karşı 1 yıl içinde takip yapılsa bile yinede ödeme emri gönderilmesi gerekir.

• Bu belgeyle hacze iştirak edilebilir.

• Bu belgeyle doğrudan iptal davası açılamaz, açılabilmesi için alacaklıya ikinci alacaklılar toplantısı tarafından yetki verilmesi gerekir.

• Borçlunun borcu kabul etmesi halinde, itirazın kaldırılmasında kullanılabilir.

Maddi hukuk sonuçları;

• Bu belgeye bağlı alacağın zamanaşımı 20 yıldır.

• Borçlar kanunu anlamında borcun yenilendiği anlamına gelmez.

• İİK m.251’de 196.madde hükümleri saklı tutulduğu için faiz işlemeye devam eder.
(ÖSYM tarafından 2008 ve 2011 hakimlik sınavlarında faiz işlemez seçeneği doğru olarak kabul edilmiştir.)

Müflis yeni mal iktisap etmedikçe hakkında yeniden takip talebinde bulunulamaz. Müflis kendisine gönderilecek ödeme emrine, yeni mal iktisap etmediği yolunda itiraz ederse durum İcra mahkemesince karar bağlanır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında