1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İcra İflas Hukukuna Giriş

İcra İflas Hukukuna Giriş
0

İCRA İFLAS HUKUKUNA GİRİŞ

İcra ve İflas hukuku diğer bir deyişle takip hukuku, cebri icra hukuku, özel hukuktan doğan borç ilişkilerinde, borçlunun borcunu ifa etmemesi nedeniyle, alacaklının alacağını devlet organları eliyle tahsil edebilmesi için çeşitli yol ve kuralları düzenleyen hukuk dalıdır.

İcra-İflas Hukukunda temel kural alacaklının alacaklarını bizzat tahsil edememesidir. Yani ihkak-ı hak yasaktır. Borçlunun borcunu ifa etmemesi üzerine alacaklının talebi üzerine cebri icra organları borçlunun mallarına el koyar, satışını gerçekleştirir ve elde edilen nakit üzerinden alacaklıya alacağını teslim eder.

Bu temel noktalarla birlikte icra-iflas hukukunun kimi özellikleri ise şöyledir:
  • Cebri icra hukukunda yaptırımlar borçlunun malvarlığına yöneliktir. Yani borçlu borcunu ifa etmediği için özgürlüğü bağlayıcı cezaya (hapse) çarptırılamaz. Diğer bir ifadeyle kişi ile sorumluluk yasaktır.
  • İcra-iflas hukukunda da borçlar hukukundaki gibi alacaklı, borçlu ve borç kavramları kullanılmaktadır, ancak maddi hukuktan daha geniş nitelikte kullanılmaktadır.
  • İcra-iflas hukuku alacaklı ile borçlu arasında taraf tutmaz, her iki tarafın da menfaatlerini

dengelemeye çalışır.

  • Alacaklının alacağı mutlaka para olmak zorunda değildir, çocuk teslim, kiracının tahliyesi gibi farklı alacaklar da takibin konusu
  • İcra-iflas hukuku özel hukuktan doğan borç ilişkilerinde ortaya çıkan tahsil sorununu düzenler

ve başlıca kanun İcra ve İflas Kanunu’dur. Oysa kamu alacakları için Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

 

İcra İflas Hukuku Bazı Ders Özetleri

Ceza Muhakemesi Hukuku Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorumla-Yargı Dağıt