1. Anasayfa
 2. 4.Sınıf

İcra Hukukunda “İstirdat Davası”

İcra Hukukunda “İstirdat Davası”

İSTİRDAT DAVASI

Davacı: Borçlu

Davalı: Alacaklı

Görevli Mahkeme: Genel mahkemeler

Yetkili Mahkeme: Takibin yapıldığı yer ya da Davalı alacaklının yerleşim yeri

Süresi: Cebri icra tehdidi altında ödemeden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre.

İspat Yükü: Davacı borçlunun üzerinde.

Borçlu, gerçekte borcu olmayan bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldıktan sonra bu davayı açarak geri alma yoluna gidebilir. Ödemeden önce menfi tespit davası açmış ise ödeme ile beraber bu davaya istirdat davası olarak devam edilir. Borçlunun bu dava ile bir parayı geri alabilmesi için buna maddi hukukun imkan tanıması gerekir. Eksik borçlar (örneğin zamanaşımına uğramış borçlar, ahlaki ödevlerden doğan borçlar vs.) ödenmiş ise bu dava ile geri alınamaz.

Davanın şartı paranın cebri icra tehdidi altında ödenmesidir. Ödeme emrine itiraz süresinde ödenen para ve ya daha öncesinde ödenen para için bu dava açılamaz, kişinin bizzat haciz tehdidi altında bulunması gerekir. Bu davada borçlunun borcu hata ile ödediğini ispatlaması gerekmez.

Davanın reddi: Mahkeme yaptığı inceleme sonunda davacıyı haksız bulursa, borçlu olduğunun tespitiyle beraber davacı yargılama giderlerine mahkum olur.

Davanın kabulü: Mahkeme yaptığı inceleme sonunda davacıyı haklı bulursa, borçlu olmadığının tespiti ile birlikte, ödemiş olduğu paranın kendisine iadesi ile birlikte davalıyı yargılama giderlerine mahkum eder.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.