İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İcra Dairesinden Gönderilen Ödeme Emri ve Bulunması Gerekenler

İcra Dairesinden Gönderilen Ödeme Emri ve Bulunması Gerekenler
+ -

ÖDEME EMRİ

İcra Müdürü, takip talebini almasından itibaren 3 gün içinde ödeme emri gönderir (Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu’ nda ise derhal gönderir). Ödeme emri gönderilmesi ilk icra takip işlemidir. Tebligat kanunlarında belirtilen usullere göre gönderilir.

 

1.Ödeme emrinde bulunması gereken kayıtlar;

• Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları
• Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi, borç, teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,

• Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilebileceği,
• 7 gün içinde mal beyanında bulunması ihtarı,
• İcra müdürünün imzası.

Ödeme emri, borçlu sayısından bir fazla sayıda düzenlenir ve bir nüshası da dosyasına konulur. Nüshalar arasında fark bulunması halinde borçludaki esas alınır.

Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmez ise takip kesinleşir ve alacaklının kesin haciz yapabilme yetkisi doğar ya da daha öncesinde ihtiyati haciz yapılmış ise bunlar kesin hacze dönüşür ve alacaklının satış talep edebilmesi mümkün hale gelir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.Yazar Hakkında