İcra Dairesi ve Görevleri

İCRA DAİRESİ

İcra işlerinde temel organ olan icra dairesi, icra teşkilatının asıl icra organları arasında yer alır. İcra takipleri icra dairesinde başlatılır ve burada sürdürülür. Her asliye mahkemesi yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. (m.1) İş yükü fazla olan yerlerde birden fazla daire kurulabilir. İcra dairesi bulunmayan yerlerde bu görev mahkeme yazı işleri müdürü tarafından yerine getirilir. (m.1/3)

İcra dairesi yaptığı işlemlerle ilgili her türlü makam ve merci ile doğrudan muhabere edebilme yetkisi bulunmaktadır. İcra dairesi, icra mahkemesinin daimi denetimi altında olmasına rağmen icra mahkemesine bağlı bir organ değildir. İcra dairesinin cebir kullanma yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda cebir yetkisini kullanırken, kolluk güçlerine veya muhtara emir ve talimat verebilme yetkisi bulunur. (m.81)

İcra dairelerinin yetki çevresi Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir, kendi yetki çevresi dışındaki işlerle ilgili istinabe kurumundan yararlanabilir.

 

İcra Dairesinin Görevleri

• Takip talebini alır,
• Takibin türüne göre ödeme emri veya icra emri gönderir,
• Haciz yapar,
• Satış işlemini gerçekleştirir,
• Sıra cetvelini düzenler,
• Paraları paylaştırır,
• Alacağını alamayan alacaklılara aciz vesikası düzenler.
Görevleri bunlarla sınırlı kalmayıp genel itibariyle icra daireleri bu işleri yapmaktadır.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: