Hukuk Kurallarının Kanunlaştırılması Ne Demektir?
  1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized

Hukuk Kurallarının Kanunlaştırılması Ne Demektir?

Kanunlaştırma

Kanunlaştırma (codification) terimi hem hukuk kurallarının yazılı biçimde tespit edilmesini hem de yazılı ve yazılı olmayan dağınık biçimde bulunan kuralların bir araya getirilmesini ifade etmek için kullanılır.

Ülkenin tamamı üzerinde geçerli olacak kuralların yazılı hale getirilerek belirlenmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Böylelikle hukuk güvenliği ve toplum düzeni de sağlanmış olacaktır.
Başlıca iki tür kanunlaştırma yöntemi kullanılmaktadır:

Somut Olay Yöntemi (Kazuistik Yöntem):

Genel kurallar yerine, tüm olasılıkları düşünerek ayrıntılı düzenlemeler içeren kanunlaştırmadır. Böylelikle hiçbir boşluk bırakılmayarak hakimlerin takdir yetkileri en aza indirilmiş olacaktır. Rusya’da 1832 tarihli atmış bin maddelik yasa bu yönteme örnek olarak gösterilebilir. İfade etmek gerekir ki, gelecekte olanlar da dahil olmak üzere, hayatın tümünü baştan öngörüp düzenleyebilmek özellikle günümüzde mümkün değildir. Dolayısıyla bu yöntem artık başvurulan bir yöntem değildir.

Soyut Kural Yöntemi:

Kanunlaştırma genel ve soyut kuralların ortaya konulmasıyla olmaktadır. Bu kurallar hakim tarafından somut olaya uygulanır. Hakimin takdir yetkisi söz konusudur. Günümüzde tercih edilen yöntem budur.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında