İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. 2.Sınıf

Hangi Durumda Sözleşme Yapmak Zorunlu Olur?

Hangi Durumda Sözleşme Yapmak Zorunlu Olur?
+ -

Sözleşme Yapma Zorunluluğu

1. Kanundan Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu

Kamu hukuku kuralları uyarınca kamu hizmeti görmekte olan kamu idareleri veya kurumları veya bunlara bağlı kuruluşlar ya da imtiyaz yolu ile bu hizmetleri yürüten işletmeler şartlarına uygun şekilde başvuran her kişiyle sözleşme yapmakla yükümlüdürler.

Özel hukuk bakımından, üzerinde “numunedir” veya “satılık değildir” ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluşun vitrininde rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir etmesi, onun stokta bulunduğu anlamına gelir. Satıcı, teşhir ettiği malların satışından kaçınamaz. Benzer şekilde, hizmetlerin sağlanmasından da haklı bir sebep olmadan kaçınılamaz. Hizmetin teşhiri, bunu belirten yazı ve işaretlerin sergilenmesi veya genele duyuru yapılması şeklinde olabilir.

Bunlarla beraber, umuma açık yerlerde bir sözleşme yapma zorunluluğu vardır. Böyle yerleri işletenler, haklı bir sebep bulunmadıkça sözleşme yapmaktan kaçınamazlar. Ayrıca tekel durumundaki işletmeler de sözleşme yapmaktan kaçınamaz.

Olağanüstü durumlarda da kanun koyucu veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak idare, sözleşme yapma zorunluluğu getiren kurallar koyabilir.

 

2. Önceki Taahhütten Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu

Bir kimse bir şahısla yaptığı bir sözleşmede, ileride o şahısla veya bir üçüncü kişi ile belirlenen bir sözleşmeyi yapmayı taahhüt ederse, bu taahhüdün yer aldığı sözleşmeye, ön sözleşme veya sözleşme yapma vaadi denilir. Böyle bir taahhütte bulunan kimse taahhüdü gereğince asıl sözleşmeyi yapmakla yükümlüdür.

Ön sözleşmede, ileride yapılacak asıl sözleşmenin konusunun da genel hatları ile belirlenmiş olması veya nasıl belirleneceğinin kararlaştırılmış olması gerekir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında