Güvenli Elektronik İmza Nedir? Hukuki Geçerliliği
  1. Ana Sayfa
  2. Borçlar Hukuku (Genel)

Güvenli Elektronik İmza Nedir? Hukuki Geçerliliği

Güvenli Elektronik İmza Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile hukukumuzda elektronik imza kabul edilmiştir. Alıcı bu sayede metni gönderenin kimliğini ve metnin değişikliğe uğramadan gönderildiği gibi ulaştığını belirleyebilmektedir. EİK mad. 4’e göre güvenli elektronik imza; münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan ve nihayet imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

Doğuracağı hüküm ve sonuçlar yönünden güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Bu kuralın iki istisnası: Kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler (örneğin taşınmaz satışında imza ıslak olmalıdır) ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.

Elektronik imza ile kefalet, rehin, üçüncü kişinin fiilini taahhüt gibi teminat sözleşmeleri hariç olmak üzere adi yazılı şekilde yapılması mümkün olan diğer sözleşmeler yapılabilir. Evlenme sözleşmesi, el yazılı vasiyetname gibi hukuki işlemler bu tür imza ile yapılmaz.

Güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil teşkil eder. İnternet üzerinden yapılan sözleşmeler de geçerlilik kazanmıştır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında