El Yazılı Vasiyetnameler
2

El yazılı vasiyetname

İsminden de anlaşılacağı gibi el yazısı ile yazılarak oluşturulan vasiyetnamedir.
El yazılı vasiyetname
Madde 538- El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.
El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.
            Hem içerik hem de imza el yazılı olarak bir metinde yer almalıdır.             Geçerlik şartlarına bakalım;
 • Başından sonuna kadar el yazısı ile yazılmış olması gerekmektedir.
Kanun koyucu neden böyle istiyor? El yazısı kişiye özel olduğu için ayırt etme unsurundan yararlanmak istiyor. Herhangi bir engel nedeniyle eliyle değil kişi başka uzuvlarıyla yazı yazabiliyor. Bunu da el yazısı olarak kabul edebiliriz.
 • Metnin altında kural olarak metnin bütününü kapsayacak şekilde imzanın bulunması gerekir.
Baştaki imza bazı hallerde kabul edilir ama kural olarak metnin sonuna atılması gerekir. Metnin tümünün yazan kişiye ait olduğunu yazan kişi adeta imzasıyla tasdik edecektir. Metnin de el yazısıyla atılması gerekir.
 • Tarih; gün, ay, yıl olarak belli olacaktır.
Kural olarak mektuplarda sağ üst köşede veya altta tarih bulunur. Ama bazen metnin içinde de tarih olabilir. Tarih; gün, ay ve yıl olarak metnin içinden çıkıyorsa geçerlilik koşulu gerçekleşmiş demektir. Tarihin yer alması önemlidir, çünkü vasiyetnamenin o kişiden sadır olup olmadığı o tarihe göre belirlenecek bir şeydir. Ayrıca kişinin ayırt etme gücünün varlığı/yokluğu o tarihe göre belirlenebilir. Bazen tarih ay, gün, yıl olarak yanlış da belirtilmiş olabilir. Metnin içinden tarihin düzeltilmesi mümkün olabilir. Örneğin; “40 yaşına girdiğim 2002 yılı” denilmiş ancak kişi, 40 yaşına 2000 yılına giriyorsa, bu kabul edilir ve düzeltilmiş haliyle hüküm ifade eder. Ama düzeltilemiyorsa şuna bakma lazım; eğer kasti olarak yanlış yazılmışsa geçersizdir zaten iradenin sağlam olmadığını gösterir. Hatayla yanlış yazılmışsa hatanın düzeltilebilir olup olmadığına göre vasiyetnamenin geçerliliği tartışılır. Vasiyetname birden çok aşamada yapıldıysa (bugün başlandı 3 ay sonra devam edildi, 3 ay sonra bitirildi) o zaman hepsinin ayrı tarihi olacaktır. Eğer vasiyetnamede bir bütünlük varsa vasiyetnamenin bitirildiği tarihteki imza hepsini kapsar. Buradan şuna geliyoruz, ekleme ve çizme vasiyetnameyi nasıl etkiler? Çizme vasiyetnamelerin başına çok gelir. Kişi, vasiyetnameyi yapar daha sonra beğenmez çizer. Kendisi çizdiyse, bunu ispat ediyorsak çizilenler hüküm ifade etmez, geriye kalanlar bir vasiyetname olarak geçerli bir içeriğe sahipse geriye kalan hüküm ifade eder El yazılı vasiyetnameler için çizme, başkası tarafından da yapılabilir bir şeydir. O tasarrufun hüküm ifade etmesini istemeyen kişi o kısmı çizerek hükümsüz hale getirebilir. Bu çizme işleminin vasiyetnameyi yapan kişi tarafından değil de başka bir kimse tarafından yapıldığı ispatlanırsa ve çizilen kısmın da içeriği ispat edilirse vasiyetname geçerliliğini devam ettirir. Çizilen kısım dışında kalan kısım bir bütünlük oluşturmuyorsa veya çelişki yaratacak bir içeriğe sahipse vasiyetnamenin geçersiz olduğu sonucuna varacağız. Miras hukukunda mümkün olduğu ölçüde ölüme bağlı arzuların ayakta tutulması kuralı vardır. O nedenle de vasiyetnamenin bünyesinde isteyerek/istemeyerek yapılan şeyler (lekelenmiş, bazı kısımları çizilmiş vs.) varsa öncelikle vasiyetnameyi yapan tarafından mı gerçekleştirilmiş yoksa bir başkası tarafından tahrif işlemi mi söz konusudur? Eğer tahrif işlemi söz konusu ise okunabildiği ölçüde vasiyetnameyi ayakta tutacağız. Kişinin kendisinin yaptığı karalama veya okunmamasını sağlama işlemleri varsa kalan içeriğin bir bütün olarak vasiyetname oluşturuyorsa ayakta tutma yoluna gideceğiz. El yazılı vasiyetname nerede duracaktır, bir yere tevdi etme, bir yerde saklama zorunluluğu var mıdır? Kanun m.538’de el yazılı vasiyetnamelerin noter veya sulh hakimlerine kapalı veya açık olarak verilebileceğini söylüyor. Gerekli bir şart değildir.
E.Vasiyetname ile ilgili işlemler
I.Teslim görevi ve alınacak önlemler
Madde 595- Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen sulh hâkimine teslim edilmesi zorunludur.
Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yerine getirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bu yüzden doğacak zarardan sorumludur. 
Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi derhâl inceler, gerekli koruma önlemlerini alır; olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir.

Miras Hukuku Bazı Ders Özetleri

Miras Hukuku Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?