1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

Davaya Cevap (Savunma Hakkı) / Medeni Usul Hukuku

Davaya Cevap (Savunma Hakkı) / Medeni Usul Hukuku

Davaya Cevap / Savunma Hakkı

Dava dilekçesi mahkemeye verildikten sonra mahkeme dilekçeyi davalıya tebliğ ederek onu durumdan haberdar etmek ve savunma imkânı tanıma zorundadır. Davalıya savunma hakkının tanınması, hukuki dinlenilme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Savunma hakkı silahların eşitliği ilkesi ve hâkimin iki tarafa eşit davranması ilkesi ile yakın ilişkidir ve adil yargılanma hakkını gerçekleştirmenin şartıdır. Cevap dilekçesi vermemenin ve duruşmalara gelmemenin bazı sonuçları vardır.

  • Davalının cevap dilekçesi vermemesi durumunda davacının ileri sürdüğü tüm vakıaları (davayı) inkâr ettiği kabul edilir.
  • Davacı duruşmaya gelmezse duruma göre dosyanın işlemden kaldırılması ile karşılaşır.
  • Davalı bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmezse, yokluğunda yapılan bütün işlemlere kura olarak itiraz edemez.

Savunmanın Şekli

A. Davanın Kabul Edilmesi

Davalı davacının dava açarak yönelttiği talepleri haklı görüyorsa davayı tamamen veya kısmen kabul edebilir. Davanın kabulüyle kabul oranında dava son bulmuş olur. Davalının kısmen kabul ettiği davalarda kabul etmediği kısım için dava devam edebilir.

Sadece talebin dayanağı olan bazı vakıaların kabulü davanın kabulü olmayıp davacının ileri sürdüğü vakıaların ikrarıdır. İkrar ise davayı sonuçlandırmaz. Sadece vakıaları taraflar arasında tartışmalı olmaktan çıkarır. Davanın kabulü yazılı olabileceği gibi duruşma da sözlü de olabilir. Davalı davranışları ile dava açılmasına sebebiyet vermemiş ve en geç ilk duruşmada davayı kabul etmişse yargılama giderlerinden kurtulur.

B. Cevap Dilekçesinin Verilmemesi

Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır. Kanunumuza göre susma inkâr sayılır. Davayı inkâr etmiş davalı daha sonra ikinci cevap dilekçesi de veremez. Cevap dilekçesi vermemiş olan kişi ön inceleme ve tahkikat aşamasında da inkâr çerçevesinde savunma yapabilir.

C. Cevap Dilekçesinin Verilmesi

Davalı dava dilekçesini aldıktan sonra bir cevap dilekçesi hazırlayarak savunmalarını mahkemeye sunar.  Davalı, sadece davacının ileri sürdüğü vakıaların yerinde olmadığına ilişkin savunma yapabileceği gibi, yeni bir takım vakıalar ileri sürerek davacının talebinin haksızlığını ispat etmeye çalışır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında