Davanın Açılma Zamanı / Medeni Usul Hukuku

Davanın Açılma Zamanı

     Dava kural olarak, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Dava her zaman, hatta adli tatilde bile açılabilir. UYAP sisteminin devreye girmesiyle dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı ileri personeline teslim edilir.

      Dava harca tabi ise, harç ve gider avansı, harca tabi değilse sadece gider avansı tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formu başvuru sahibine verilir. Dava, dava dilekçesinin tevzi edilerek kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Elektronik ortamda işlem yapılaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve işlem fiziki ortamda yapılır. Tutanak tarihi davanın açıldığı tarihtir.

      Dava UYAP sistemi üzerinden elektronik imza ile de açılabilir.

      1984 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararına göre, harca tabi davalarda harcın yatırıldığı tarih, harca tabi olmayan davalarda ise dilekçenin hâkim tarafından havale edildiği tarih,  davanın açıldığı tarih olarak kabul edilmiştir. Ancak, harcın yatırıldığı tarihten veya havale tarihinden sonraki bir tarihte davacı dilekçeyi kaleme vermiş ise ve kalem tarafından bu durum belgelendirilmiş ise dava harç veya havale tarihinden değil dilekçenin kalem verildiği tarihte açılmış sayılır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.