1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

Dava Konusunun Devri / Medeni Usul Hukuku

Dava Konusunun Devri / Medeni Usul Hukuku

Dava Konusunun Devri

İddia ve savunmaların değiştirilmesi yasağının istisnalarından biri de dava konusunun devridir. (müddeabihin temliki) Taraflar dava açıldıktan sonra dava konusunu devredebilirler. Şayet dava konusu hakkında bir ihtiyati tedbir kararı alınmamışa taraflar, hüküm verilinceye kadar dava konusu üzerinde serbestçe tasarruf edebilir.

Taraflardan biri dava konusu şeyi veya hakkı başkasına devredince, artık o şey üzerinde kural olarak tasarruf yetkisi kalmayacaktır. Bunun sonucu olarak da o şey veya hakka bağlı olarak davaya eskisi gibi devam edilmesi mümkün değildir. Bu halde davacıya seçimlik hak tanınmıştır.

1. Davacı taraf, dava konusunu devralan üçüncü kişiye karşı davaya, aynen dava konusu üzerinden devam edilmesini isteyebilir. Bu durumda eski davalı tarafın davalı sıfatı ortadan kalkmıştır.

Dava konusu şey dava açıldıktan sonra davacı tarafından başka bir kişiye devredilirse, bu durumda devralmış olan kişi, davacı yerine geçerek görülmekte olan davaya kaldığı yerden devam eder.

Bu davanın yeni tarafı dava konusunu devralmış kişidir. Bu dava eski davanın devamıdır.  Bu nedenle yeniden harç alınmaz.

Eski davalı için başlamış olan savunmanın genişletilmesi yasağı yeni davalı içinde devam eder. Ancak yeni davalı kişisel savunma sebeplerini ileri sürebilir.

Eski davalı hakkında hüküm verilmez. Ancak yargı giderlerinde yeni davalı ve eski davalı müteselsil sorumlu olur.

2. Devreden davalıya karşı tazminat davası olarak devam edilmesini isteyebilir. Bu hakkın kullanılmasıyla dava konusu değişmiştir. (İddianın genişletilmesi yasağının istisnasıdır.)

Dava eski davanın devamıdır ve yeniden harç alınmaz ve davaya eski kaldığı yerden devam edilir.

Cebri icra ya da kamulaştırma olmuşsa tazminat davası açılır.

İyi niyetle elde eden birisi varsa tazminat davası açılabilir.

Davacı bu seçimlik haklardan birisini kullanmazsa dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Cebri icra ya da kamulaştırma olmuşsa tazminat davası açılır.

İyi niyetle elde eden birisi varsa tazminat davası açılabilir.

Davacı bu seçimlik haklardan birisini kullanmazsa dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında