Ceza (Özel) Hukuku Pratik-2
  1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

Ceza (Özel) Hukuku Pratik-2

4

OLAY

A, Suriye’den pasaport ve vize sahibi olmayan belli sayıda Suriye vatandaşı kişiyi Türkiye’ye götüreceğini söyleyerek kişi başı 2 bin dolar almıştır. Kişilere bir tekne hazırlamış, ellerine bir harita vermiş ve teknenin nasıl kullanılması gerektiğini anlatmıştır. Tekne yola çıkmış ve fakat Türk Karasularına girdikten sonra batmış ve yolculardan bir kısmı hayatını kaybetmiş, diğer bir kısmı ise kurtarılmıştır.SORU 1: İşlenen suç veya suçları, fail ve mağdurlarını tespit edip, teşebbüs ve içtima hükümleri açısından olayı değerlendiriniz.Cevap:1)Göçmen Kaçakçılığı: Göçmen kaçakçılığı açısından her ne kadar kanunun ifadesinde “ülkeye sokmak” kavramına yer verilse de failin bizzat göçmenlerin yanında bulunup ülkeye sokmasına gerek yoktur. Bu imkanı sağlaması sonucu fail göçmenlerle birlikte bizzat bulunmasa dahi ülkeye giriş yapıldığında suç tamamlanacaktır.Göçmen kaçakçılığı suçunun ilk şartı maddi menfaat elde etmek maksadı gerçekleşmiş, ikinci şart olan yasadışı yollarla ülkeye sokma şartı da gerçekleşmiştir. Zira ülke kavramına TCK m.8 gereği Türk Karasuları da girmektedir. Suç ise ülke sınırları içine girmekle tamamlanmış olacağından Türk Karasularına girildiği anda artık tekne burada batmış olsa bile tamamlanmış bir göçmen kaçakçılığı suçu söz konusu olacaktır. 2) Kasten/Taksirle Öldürme:  Eğer olayda kişiler ölmüş veya yaralanmışsa, kasten öldürme ve taksirle ölüme neden olma söz konusu olabilir. Ancak kasten öldürme olabilmesi için teknenin batmasının faillere yüklenebilmesi gerekir. Bunun için teknenin denizde batabilecek nitelikte denize elverişsiz olması, failler tarafından bu hususun bilinmesi ve göze alınmış olması gerekir. Bu hususlar gerçekleşmişse faillerin kasten, eğer faillerin ölmesi göze alınmamışsa taksirle öldürme söz konusu olabilir. Ancak bunun için de yine faillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmış olması gerekir. Olayda kaptansız olarak kişileri deniz yolculuğuna çıkarmak tek başına taksirle ölüme neden olmak bakımından sorumluluğu gerektirip gerektirmediği tartışılabilir. Ancak denize elverişsiz olduğunu bilerek verilen teknenin batması halinde taksirin varlığı kabul edilebilir.İçtima: 765 sayılı eski kanuna nazaran yeni kanunda ölüm hali nitelikli bir hal olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeple bu suçun işlenmesi sırasında ölüm meydana gelmiş ise gerçek içtima gereği kişi hem göçmen kaçakçılığı suçundan hem de ayrıca kasten öldürme veya taksirle öldürmeden de cezalandırılacaktır.  Çünkü failin eylemi tek fiil olarak kabul edilemez.Tartışılması gereken diğer husus; ise birden fazla kişinin ölmesi halidir. Bu durumda TCK md. 43/2’e göre aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda aynı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağıdır. TCK m.43/2’nin uygulanabilmesi için aynı suçun birden fazla kişiye tek bir fiille işlenmesi gerekir . M.43/3 te de bu durumun istisnasını oluşturan suçlara yer verilmiştir. Bunlar arasında kasten öldürme ve kasten yaralama da vardır. Bu durumda faile mağdur sayısınca ceza verilir. Kasten öldürmede  aynı neviden fikri içtima hali uygulanmayıp  mağdur sayısınca kasten öldürme suçu oluşacaktırSonuç olarak göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesi sırasında göçmenlerin vücut bütünlüklerine gelebilecek zararlardan ötürü fail göçmen kaçakçılığı suçunun yanı sıra kasten veya taksirle öldürme, kasten veya taksirle yaralama suçlarını işlemiş ise ayrıca cezalandırılacaktır. Tartışılması gereken diğer bir husus; Göçmen kaçakçılığı suçunda mağdurları göçmen olarak kabul edersek bir fille birden fazla kişiye karşı işlenmiş bir göçmen kaçakçılığı suçu oluşacak ve aynı neviden fikri içtima gereği bir ceza verilip bu ceza arttırılacaktır(TCK m.43/2).Ancak göçmenler suçun mağduru sayılmaz ise bir göçmen kaçakçılığı suçunun oluştuğunu söylemek gerekecektir.Nitelikli haller: m.79/2-a açısından olayın değerlendirilmesi:Yine göçmen kaçakçılığı suçunun nitelikli hallerine baktığımızda; göçmen kaçakçılığı suçunun göçmenlerin hayatı bakımından bir tehlike oluşturması halinde nitelikli hal söz konusudur. Olayımızda kurtarılan yolcular geminin batması sonucunda hayati tehlike geçirmişlerdir. Buna göre; suç, mağdurların hayatı bakımından tehlike oluşturmuş ise ceza arttırılarak verilir (TCK m. 79/2). Ancak fiilin yaralama boyutuna ulaşması halinde ayrıca cezaya hükmolunacaktır. Yaralama kasten de taksirle de olsa fail ayrıca cezalandırılacaktır. Çünkü bunlar nitelikli haller içinde değildir. Birden fazla kişi yaralanmış olursa ve kasten yaralama halinde m.43/3 gereği mağdur sayısınca kasten yaralama suçu da oluşacaktır. 

Ceza (Özel) Hukuku Bazı Testler ve Pratikler

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap