Cevap Dilekçesi / Medeni Usul Hukuku

Cevap Dilekçesi

Cevap Dilekçesinin Unsurları

1.Mahkemenin Adı

Cevap dilekçesi hangi mahkemeye verilecekse, o mahkemenin öncelikle yazılması gerekir. Kendisine gönderilen dava dilekçesinde yazan mahkeme, cevabın gönderileceği mahkemedir. Davalı kendisine gelen dava dilekçesi tebliğ belgesinde yazan dava dosya numarasını da cevap dilekçesinin sağ üst köşesine yazmalıdır. Dava dosya numarası belli olduktan sonra mahkemeye verilen tüm dilekçe ve yazılara bu numara yazılmalıdır.

2.Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri

Öncelikle cevap veren olarak, davalının adı ve soyadı ve adresi; davalı yurt dışında ise açılan davayla ilgili işlemlere ve kendisine yapılacak tebligata esas olmak üzere yurt içinde bir adres mutlaka yazılmalıdır. Mahkeme tebligat yapmak istediğinde bu adrese yapılan tebligat geçerli tebligat olacaktır.

Davalı cevabında davacının da adı, soyadı ve adresini de yazmalıdır.

3.Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

4.Kanuni Temsilci ve Vekilin Adı Soyadı ve Adresi

Davalı kendisini bir vekil ile temsil ettiriyorsa vekilinin adı soyadı ve ve adreslerinin yazılması da zorunludur. Davacı vekili varsa onun da adı soyadı ve adresinin de yazılması gerekir. Eğer tarafların dava ehliyeti yoksa kanuni temsilcilerinin adı soyadı ve adreslerinin gösterilmesi gerekir.

5.Savunmanın Dayanağı Olan Vakıalar

Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri cevap dilekçesinde yer almalıdır. Davalı cevap dilekçesinde önce usule ilişkin, daha sonra da maddi hukuka ilişkin savunma yapmalıdır. Bunları da önce dava şartları, sonra ilk itirazları ve nihayetinde maddi hukuka ilişkin itiraz ve def’ i ler şeklinde yazılması daha doğru olur. Dava şartlarını davalı cevap dilekçesinde belirtmese bile mahkeme kendiliğinden inceleyecektir. Ancak ilk itirazlar cevap dilekçesi ile ileri sürülmemişse daha sonra ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü ilk itiraz süresi hak düşürücü süredir. Karşı tarafın rızası ve ıslah yoluyla da düzeltilemez.

Def’iler ve dosyadan anlaşılmayan itirazlar ise savunmayı değiştirme ve genişletme yasağı çerçevesinde ileri sürülebilir.

Davalı cevaplarını mümkün olduğunca davacının dilekçesinde belirttiği vakıalarla ilgili cevapları bir sıra numarası ile belirtmelidir. Çünkü mahkeme davalının dilekçesinde göstermediği vakıaları kendiliğinden inceleyemez.

6.Dayanılan Deliller

Dilekçesinde savunma dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini açıkça belirtmelidir. Davalı da davacı gibi yazılı delillerini dilekçesine ekleyerek mahkemeye vermeli ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamalarda bulunmalıdır.

7.Hukuki Sebepler

Davalı savunmasında gösterdiği delillerin hukuki sebeplerini de dilekçesinde göstermelidir. Hukuki sebeplerin gösterilmesi dava dilekçesinde de cevap dilekçesinde de zorunlu değildir. Hakim hukuki sebepleri kendiliğinden uygular.

8.Talep Sonucu

Davalı talep sonucu kısmında savunmasının ne olduğunu belirtmelidir. Davalı, talep sonucunda davanın tamamen veya kısmen reddini isteyebileceği gibi, varsa karşı davasını ve hüküm altına alınmasını istediği hususları da belirtmelidir.

9.İmza

Davalı, davalı vekili ya da kanuni temsilcisini imzası bulunmalıdır.

Cevap Dilekçesinin Unsurlarında Eksiklik Bulunması

 Cevap dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan, aşağıda sayılanlardan herhangi birisi eksik olursa bu durumda mahkeme eksikliği giderilmesi için davalıya bir haftalık ek süre verir.

 • Mahkemenin Adı
 • Tarafların ad ve soyadları ile adresleri ve yurt içi tebligat adresleri
 • Davalının TC Kimlik No
 • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin veya vekilinin adı soyadı ve adresi
 • Davalının imzası

Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi

Cevap dilekçesi de dava dilekçesi gibi davacı sayısından bir fazla verilir. Cevap dilekçesinin verilmesi herhangi bir harca tabi değildir. Ancak davalı dilekçenin tebliği için gerekli giderleri ödemelidir. Adli tatilde de cevap dilekçesi verilebilir. Cevap dilekçesinin verildiği tarih, hâkimin havale ettiği tarihtir. Ancak dilekçenin havale tarihinden daha sonra getirildiği kanıtlanırsa o tarih dilekçenin verildiği tarih olarak kabul edilir.

Cevap Süresi

Cevap süresi yazılı yargılama usulünde kural olarak dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır.

Dava dilekçesinin kanuni süre olan iki hafta içerisinde hazırlamasının çok zor veya imkânsız olduğu durumlarda cevap süresinin uzatılması istenebilir. Uzatma talebini mutlaka cevap süresi içinde sebepleriyle ve delilleriyle birlikte mahkemeden talep etmelidir. Mahkeme talebi haklı bulursa bir ayı geçmemek üzere bir defa ek bir cevap süresi verir. Cevap süresi iki haftalık süresinin bitiminden sonra uzar.

Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları

Davalı, cevap dilekçesi ile usule ve esasa ilişkin savunmalarını mahkemeye bildirmelidir. Davalı cevap dilekçesi verdikten sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlar ileri sürülemez. Çünkü ilk itirazların hepsi cevap dilekçesinde yapılmalıdır.

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri

 Davacı, davalının cevap dilekçesinin kendisine tebliğin itibaren iki hafta içinde, cevaba cevap dilekçesi (replik) verebilir. Davalı da cevaba cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde ikinci cevap dilekçesi (düplik) verebilir. Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri için yukarıda usul dahilinde ek süre verilebilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.