Y

Hukuk Terimleri

Yargısal Aktivizm Nedir? – Hukuk Terimleri

-

Yargısal aktivizm, yargı kararlarının mevcut hukuk yerine kişisel veya siyasi hususlara dayalı olduğundan şüphelenilmesi durumudur. Yargısal aktivizmin tanımı ve hangi yargı kararlarının aktivist olduğu tartışmalı bir…

Hukuk Terimleri

Yargı Yetkisi Ne Demektir? – Hukuk Terimleri

-

Yargı yetkisi: Bir ülkenin yargı hakkının egemenlikle bağlantılı olarak ülke ve kişi yönünden sınırıdır. Aradığınız Diğer Hukuk Terimi için Aşağıdaki Harflerden Faydalanabilirsiniz. A B C…

Hukuk Terimleri

Yargı Örgütü Nedir? – Hukuk Terimleri

-

Yargı örgütü: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, devletin üç temel fonksiyonlarından olan yargı faaliyetinin gerçekleştirilmesiyle görevli, her derecedeki mahkemelerde, bunlarda çalışan hâkim sıfatından olan ve olmayan…

Hukuk Terimleri

Yabancılık Unsuru Ne Demektir? – Hukuk Terimleri

-

Yabancılık unsuru: Hukukî bir ilişki veya bir dava sürecinde yer alan ve Türk tabiyetinde olmayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Aradığınız Diğer Hukuk Terimi için Aşağıdaki…