U

Hukuk Terimleri

Mahkemede “Uzman Görüşü” Ne Demektir? – Hukuk Terimleri

-

Uzman görüşü: Özel bilirkişi. Davanın taraflarının, özel ve teknik bilgi gerektiren dava konusu olayla ilgili olarak, o alanda uzman olan bir kişiden aldıkları bilimsel mütalaadır.…

Hukuk Terimleri

Hukukta “Uyuşmazlık” Nedir? – Hukuk Terimleri

-

Uyuşmazlık: Bir hakkın varlığı, kapsamı veya sonuçları hakkında meydana gelen ve sulh yolu ile halledilemeyen anlaşmazlıktır. Aradığınız Diğer Hukuk Terimi için Aşağıdaki Harflerden Faydalanabilirsiniz. A…

Hukuk Terimleri

Usuli Müktesep Hak Nedir? – Hukuk Terimleri

-

Usûli müktesep hak: Usûli kazanılmış hak. Mahkemenin veya tarafların yapmış olduğu bir usûl işlemi ile taraflardan biri yararına diğerinin ise aleyhine doğmuş ve kendisine uyulması…