Son Yazılar

Hukuk Terimleri

Tensip Tutanağı Nedir?

-

Tensip Tutanağı Nedir? Tensip tutanağının diğer adı tensip zaptıdır. Tensip tutanağı; davanın açılmasından sonra mahkemenin davaya ilişkin yapılacak olan işleri belirttiği, dosyanın rotasını gösteren usulü…

Eşya Hukuku

Taşınmaz Nedir?

-

Taşınmaz Nedir? Taşınmaz, bir mülkün sahibinin üzerinde hak iddia edebileceği ve üzerinde tasarruf edebileceği, yerleşim yeri, arazi ve binalar gibi gayrimenkul varlıklarını ifade eder. Türk…

Miras Hukuku

Tereke Ne Demektir?

-

Tereke, bir kişinin ölümünden sonra geriye bıraktığı mal varlığına verilen isimdir. Bu mal varlığı, kişinin sahip olduğu her türlü mal, para, gayrimenkul, araç, eşya vb.…