R

Hukuk Terimleri

Resmi Şekil Ne Demektir? – Hukuk Terimleri

-

Resmî şekil: Hukukî işlemlerdeki şekil şartının resmî bir makamın katılmasıyla yerine getirilmesidir. Resmî şekilde, hukukî işlem (veya sözleşme), noter veya tapu memuru gibi resmî bir…

Hukuk Terimleri

Resmi Senet Ne Demektir? – Hukuk Terimleri

-

Resmî senet:  Resmî bir memurun veya merciin katılımı ile düzenlenen senetlerdir. Örneğin, noter senedi, tapu senedi. Aradığınız Diğer Hukuk Terimi için Aşağıdaki Harflerden Faydalanabilirsiniz. A…

Hukuk Terimleri

Replik Layihası Nedir? – Hukuk Terimleri

-

Replik layihası: Cevaba cevap dilekçesi. Davalının cevap dilekçesinin davacı tarafa tebliğ edilmesi üzerine davacının vermiş olduğu cevap dilekçesidir. Aradığınız Diğer Hukuk Terimi için Aşağıdaki Harflerden…

Hukuk Terimleri

Reformatio in peius Ne Demektir? – Hukuk Terimleri

-

Reformatio in peius: Aleyhe karar verme yasağı olarak adlandırılan bu ilke, bir mahkeme kararının, kanun yoluna başvuran tarafın zararına olacak biçimde, davaya bakan üst mahkeme…