M

Hukuk Terimleri

Miras Ortaklığı Ne Demektir? – Hukuk Terimleri

-

Miras Ortaklığı Nedir? Mirasçılar, ölüm ile birlikte terekeye dâhil haklara ve borçlara sahip olurlar. Bu haklar ve borçlar, birden fazla mirasçı olması halinde, onlara tek…

Hukuk Terimleri

Hukukta “Mağdur” Nedir? – Hukuk Terimleri

-

Mağdur Ne Demektir? Suçla korunan hukuki menfaat veya eşyanın sahibidir.

Hukuk Terimleri

Hukukta Maddi Gerçek Ne Demektir? – Hukuk Terimleri

-

Maddi Gerçek Ne Demektir? Uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin olarak deliller vasıtasıyla inşa edilmiş gerçektir.

Hukuk Terimleri

Müdafi Ne Demektir?

-

Müdafi Ne Demektir? Şüpheli veya sanığın savunması yapan avukattır.