Kuvvetler Ayrılığı Nedir? – Hukuk Terimleri

Kuvvetler Ayrılığı: Devletin üç hukukî iktidarı olan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirini denetlemesi ve dengelemesi amacıyla ayrı devlet organlarına

Devam

Kesinleşme Şerhi Ne Demektir? – Hukuk Terimleri

Kesinleşme şerhi: Kararın kesinleşmiş olduğunun kesinleşme biçimi de belirtilmek suretiyle kararı veren hâkim tarafından ilamın üzerine yazılmasıdır (şerh edilmesidir). Aradığınız

Devam