D

D

Derhal Uygulanma İlkesi Nedir?

-

Derhâl uygulanma ilkesi Nedir? Ceza muhakemesi kurallarının yürürlüğe girdiği andan itibaren devam etmekte olan ve ileride gerçekleştirilecek işlemler bakımından hüküm ifade etmesine ilişkin ilkedir