Borçlar Hukuku (Genel) Test-2

Borçlar Hukukuna dair çeşitli sınavlarda çıkmış soruları seri halinde sizlerle paylaşıcağız. Aşağıdaki linklerden diğer sorulara ulaşabilirsiniz. iyi çalışmalar..

1.Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğini taşır?

 • A) Satım sözleşmesi
 • B) Vekâlet sözleşmesi
 • C) Fesih beyanı
 • D) Vasiyetname
 • E) Bağışlama sözleşmesi

(2010-KPSS)

2.Aralarında var olan borç ilişkisi dolayı­sıyla alacaklının borçludan isteyebilece­ği, borçlunun da yerine getirmekle yü­kümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?

 • A) İş
 • B) Edim
 • C) Çalışma
 • D) Alacak
 • E) Sözleşme

(2010-KPSS/GYGK-CS)

3.Bir heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir?

 • A) Olumsuz edim
 • B) Şahsi edim
 • C) Devirli edim
 • D) Maddi edim
 • E) Bölünebilir edim

(2009-KPSS)

4.Bir ressamın bir kişinin sulu boya portre­sini çizmesi ne tür bir edim niteliğini ta­şır?

 • A) Şahsi edim
 • B) Maddi edim
 • C) Bölünebilir edim
 • D) Olumsuz edim
 • E) Karmaşık edim

(2010-KPSS/AB-PÖS)

5.Aşağıdakiierden hangisi tek taraflı bir hukuki işlem değildir?

 • A) Vasiyet
 • B) Vakıf kurma
 • C) Temsil yetkisi verilmesi
 • D) Bağışlama
 • E) Sözleşmeden dönme

(2009-KPSS/AB-PÖS)

6.Aşağıdakiierden hangisi tek bir kişinin irade açıklamasında bulunması ile huku­ki sonuç doğuran bir işlemdir?

 • A) Kira sözleşmesi
 • B) Vekâlet sözleşmesi
 • C) Fesh-i ihbar
 • D) Alım-satım
 • E) Bağışlama

(2009-Halkbank Uzman Yrd.)

7.Aşağıdakilerden hangisi bir tasarruf iş­lemidir?

 • A) Satım sözleşmesi
 • B) Bağışlama vaadi
 • C) Taşınırın teslimi
 • D) Temerrüt ihtarı
 • E) Vasiyetname hazırlama

(2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd. ve Kontrolör Sınavı)

8.Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin devri amacını güden sözleşmelerden biri de­ğildir?

 • A) Taşınır satış sözleşmesi
 • B) Taşınmaz satış sözleşmesi
 • C) Taşınmaz kira sözleşmesi
 • D) Trampa sözleşmesi
 • E) Bağışlama sözleşmesi

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

9.Aşağıdakilerden hangisi eksik borç de­ğildir?

 • A) Kumar borcu
 • B) Zamanaşımına uğramış borçlar
 • C) Nafaka borcu
 • D) Evlenme tellağından doğan borçlar

(2007-Milli Emlak Uzman Yrd.)

10.Aşağıdakilerden hangisi eksik borç de­ğildir?

 • A) Kumar borcu
 • B) Evlenme tellağından doğan borçlar
 • C) Zaman aşımına uğramış borç
 • D) Ticari iş tellağından doğan borç

(2008-EPDK Uzman Yrd.)

CEVAP ANAHTARI:

1.E 2.B 3.B 4.A 5.D 6.C 7.C 8.C 9.C 10.D

Borçlar Hukuku Bazı Test ve Pratik Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

%d blogcu bunu beğendi: