Ayni Hakların Diğer Haklardan Ayrılması
  1. Ana Sayfa
  2. Eşya Hukuku

Ayni Hakların Diğer Haklardan Ayrılması

Ayni Hakların Diğer Haklardan Ayrılması

Ayni hakların konusu eşyadır, bu yönüyle ayni haklar kişilik haklarından fikri haklardan, velayet hakkından kolayca ayrılır.
Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan ayrılması: Borç ilişkisinde alacak hakları sadece karşı tarafa ileri sürülebileceği için nispidir. Ancak ayni haklarda hakkın doğrudan eşya üzerinde hakimiyet sağlamasından ötürü herkes buna uymakla yükümlüdür.

Eşyaya bağlı borçlarda bir sözleşmenin ancak tarafları borç altına sokacağı prensibi geçerli değildir. Şöyle ki, A lehine taşınmazında bir geçit irtifakı kurulan B bir de ayrıca bu geçidin bakımını üstlenmişse A lehine ayni hak olan irtifak hakkından başka bir de alacak hakkı tanınmış olur. Taşınmazı B, C’ye; o da D’ye devrettiğinde D bir ayni hak olan A’nın irtifak hakkına uymaya mecbur olduğu gibi aynı geçidin bakımı borcunu da yüklenmiş olur.

 

Taşınmaz Yükü Nedir?

Bir taşınmaz malikinin mülkü dolayısıyla o taşınmaza karşılık olmak üzere diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye mecbur tutulmasıdır. Bir ayni hakkın belirli kişiye ait olduğu haller için şahsa bağlı ayni haklar, başka bir malın malikine tanındığı haller için eşyaya bağlı ayni haklar terimleri kullanılır.

Örneğin; kişiye bağlı haklarda, intifa ve oturma hakları gibi haklar başkasına devir ve intikali mümkün olmayan haklar olduğu için bu haklara şahısla kaim haklar denilmektedir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında