Avrupa Birliği Hukuku Test-2

AVRUPA HUKUKU TEST-2

İçerik: Vize konularını içerir.

1)Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne en son katılan ülkelerden biridir? 
a-İtalya
b-Portekiz 
c-Romanya  
d-Yunanistan
e-Almanya


2)Ekonomik ve Sosyal Komite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Birliğin mali vicdanıdır. 

b-Üyeleri hiçbir makamın emrine giremezler.

c-İstişari nitelikte bir organdır.

d-Üyeler, Konsey tarafından atanır.

e-Üyeler görevlerini tam bir bağımsızlık içinde yaparlar.


3)Aşağıdakilerin hangisi Avrupa Birliği Antlaşması’ndan sonra Avrupa Topluluğunun yeni görev ve hedefleri arasında yer almaz?

a-Dengeli ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlamak

b-Adalet ve iç işleri alanında etkili bir iş birliği geliştirmek

c-AB yurttaşlığını ihdas ederek vatandaşların hak ve çıkarlarını güçlendirmek

d-Avrupa Anayasası için gerekli hazırlıkları yapmak 

e-Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi AB Müktesebatı kapsamında yer almaz?

a-İkincil kaynaklar

b-Birliğin yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar

c-Birincil metinler

d-İçtihat

e-Ulusal önlemler 

 

5 ) Bölgeler Komitesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Konsey ve Komisyona yerel ve bölgesel konularda danışmanlık hizmeti verir.

b-Birliğin yasama organı niteliğindedir. 

c-Üyeleri genellikle üye devletlerdeki yerel ve bölgesel yönetimlerde seçilmiş olan temsilcilerden oluşur.

d-Yerel ve bölgesel yönetimlerin çıkarlarını temsil eder.

e-Kuruluş nedenlerinden birisi de AB içinde giderek merkezileşen idari yapı konusundaki eleştirilere bir çözüm yolu bulmaktır.


6 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk genişleme sürecinde Birliğe katılan ülkelerden biridir?

a-İsveç

b-İspanya

c-İtalya

d-İngiltere 

e-Yunanistan

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi AB’nin yardımcı kurumları arasında yer almaz?

a-Bölgeler Komitesi

b-Ekonomik ve Sosyal Komite

c-Avrupa Yatırım Bankası

d-AB Ombudsmanı

e-Konsey 

 

8 ) II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da meydana gelen oluşumlar içinde aşağıdakilerden hangisi ekonomik amaçlı kurulan bir örgüttür?

a-Batı Avrupa Birliği

b-Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı

c-Hiçbiri

d-Avrupa Savunma Topluluğu

e-Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 

 

9 ) 2003 yılında yürürlüğe giren Nice Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a-Üye devletlerin yetkilerini belirlemeyi amaçlamıştır.

b-İstihdamı arttırmak, temel hedefidir.

c-AB yurttaşlarının haklarını daha iyi korumayı amaçlamıştır.

d-Birliğin yeni üyelerle genişlemesine yönelik gerekli düzenlemeleri yapmıştır. 

e-Avrupa’nın dünyada daha güçlü konuma gelmesini sağlamayı amaçlamıştır.


10) Kopenhag Kriterleri aşağıdaki zirve toplantılarından hangisinde kararlaştırılmıştır?

a-Kopenhag Haziran 1993 

b-Paris Aralık 1993

c-Kopenhag Aralık 1993

d-Brüksel Aralık 1993

e-Brüksel Haziran 1993

Cevap Anahtarı: 
1.c 2.a 3.d 4.e 5.b 6. d 7.e 8.e 9.d 10.a

Avrupa Birliği Hukuku Bazı Test ve Pratik Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

One thought on “Avrupa Birliği Hukuku Test-2

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: