Avrupa Birliği Hukuku Test-1

1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluklarından birisi değildir? 
a) Avrupa Konseyi
b) Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
c) Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
d) Avrupa Ekonomik Topluluğu
e) Hiçbiri

2. II. Dünya Savası sonrası Avrupa’da meydana gelen oluşumlar içinde aşağıdakilerden hangisi güvenlik amaçlı kurulan bir örgüttür? 
a) Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
b) Avrupa Serbest Ticaret Alanı
c) İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı
d) Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı
e) Avrupa Konseyi


3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Savunma Topluluğu’nu ulusal parlamentosunda kabul etmeyerek akim kalmasına neden olan ülkedir? 
a) İtalya
b) Fransa
c) Almanya
d) Hollanda
e) Belçika

4. AET ve AAET antlaşmalarının imzalanması ile sonuçlanan sürecin başlangıç noktası olarak ele alınması gereken Konferans aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Lozan Konferansı
b) Viyana Konferansı
c) Messina Konfeansı
d) Madrid Konferansı
e) Brüksel Konferansı
Avrupa Birliği Hukuku
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17


5. Avrupa bütünleşmesinin fikir babası olarak bilinen Fransız siyaset adamı kimdir? 

a) Goerge Marshall
b) Robert Schuman
c) General De Gaulle
d) Jean Monnet
e) Rene Pleven6. Avrupa Toplulukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Schuman Planı esas alınarak hazırlanmıştır.
b) Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu ortaya çıkaran antlaşma Roma
Antlaşması’dır.
c) Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu genel ekonomik amaçlı bir topluluktur
d) AB’nin temelini Avrupa Toplulukları oluşturmaktadır
e) Topluluklar uluslarüstü bir karakter taşır


7. Avrupa’nın bütünleşmesi yönünde atılan adımlardan olan ve AKÇT, AET, AAET’nin oluşmasına imkan hazırlayan en önemli belge hangisidir? 

a) Avrupa Tek Senedi
b) Amsterdam antlaşması
c) Nice antlaşması
d) Schuman bildirgesi
e) Roma Deklarasyonu


8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Ekonomik Topluluğunun faaliyet alanı kapsamında değildir? 

a) Çevre ile ilgili politikalar
b) Taşıma alanında ortak politika
c) Küresel terör örgütleriyle mücadele politikası
d) Kalkınma iş birliği alanında ortak politika
e) Ortak ticaret politikası


9. 1951 yılında imzalanan ve AKTÇ’yi ortaya çıkaran Paris Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) İlk uluslar-üstü kurum antlaşmasıdır

b) Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Luksemburg arasında
imzalanmıştır
c) 50 yıllık bir süre için imzalanmıştır Avrupa Birliği Hukuku
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12
d) Atom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanımını geliştirmek için imzalanmıştır
e) Sektörel bir kapsamı vardır


10. Aşağıdakilerden hangisi 1957 yılında imzalanan ve AET’yi ortaya çıkaran Roma Antlaşması çerçevesinde gerçekleşmesi istenen hedeflerden biri değildir? 

a) Dünya ülkelerinde demokratik yönetimler kurma
b) Yüksek düzeyde istihdam ve sosyal güvenlik
c) Kadın erkek eşitliği
d) Anti-enflasyonist ve sürdürülebilir bir büyüme
e) Üyeler arasında bir ortak pazar kurma

Cevap Anahtarı: 
1.a 2.d 3.b 4.c 5.d 6. c 7.d 8.c 9.d 10.a

Avrupa Birliği Hukuku Bazı Test ve Pratik Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

%d blogcu bunu beğendi: