1. Ana Sayfa
  2. 1.Sınıf

Artık Değer Nedir? (TMK m.231)

Artık Değer Nedir? (TMK m.231)

ARTIK DEĞER NEDİR

TMK m.231 göre Artık Değer: Eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dâhil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değe­rinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan net miktar olarak tanımlanmıştır.

Eklenecek Değerler

  • Eşlerden birisinin mal rejiminin sona ermesinden önceki son bir yıl içerisinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışındaki karşılıksız kazanımları.
  • Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.

Bu tür devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda, davanın kendisine ihbar edilmiş olması şartıyla kazandırma ve devirden yararlanan üçüncü kişiye de yöneltilebilir.

Denkleştirilme

Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş malından ya da edinilmiş mala ilişkin borçları kişisel malından ödenmiş ise tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.

Katılma Alacağı ise taraflar arasında başka bir oran belirlenmemiş ise artık değerin yarısıdır. Bu hak ayni bir hak olmayıp alacak hakkıdır. Hakim zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde kusurlu eşin katılma alacağını hakkaniyete uygun olarak azaltabilir veya kaldırabilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında