Anonim Şirket Sona Erme / Şirket Hukuku
  1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

Anonim Şirket Sona Erme / Şirket Hukuku

Anonim Şirket Sona Erme

Şirketin sona ermesi tüzel kişiliğin sona erdiği anlamına gelmez. Anonim şirket esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle sona erer. Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelebilir. İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle şirket sona erer. Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle şirket sona erer. Nisaplara uygun Genel Kurul kararıyla şirket sona erdirilebilir. Mahkeme tarafından iflasa karar verilmesiyle şirket sona erer.

Şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri uzun süredir mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir. Mahkeme ihtiyaç duyarsa bu süreç içerisinde kayyım atayabilir.

Azınlık haklı sebeplerle şirketin feshini mahkemeden isteyebilir. Burada gerekli oran halka kapalı şirketlerde %10, halka açık şirketlerde %5’tir. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

Tasfiye

Sona erme gerçekleştikten sonra tasfiye aşamasına geçilir. Tasfiye, tasfiye memuru tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, tasfiye memurlarının görevine girmeyen alanda kendi görevlerine devam eder. Yönetim Kurulu, tasfiye memuru olarak atanabilir.

Defter tutulacak, borçlar ödenecek ve tasfiye bittikten sonra tasfiye bakiyesi pay sahiplerine paylaştırılacaktır. Bu işlemlerin tamamı bittikten sonra şirket sicilden terkin edilecektir.

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ek tasfiye işlemlerine gerek olursa, tüm ilgililer mahkemeye başvurarak şirketin işlemlerin yapılmak üzere yeniden tesciline karar verilmesini isteyebilirler. Süre dolduğu için veya Genel Kurul kararıyla şirket sona ermişse, tasfiye aşamasına girilmeden veya girilmişse ortak malvarlığı paylaştırılmamışsa, sermayenin %60’ını temsil eden kabul oyuyla tasfiyeden dönülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir.

 

Benzer İçerik —–➤ Anonim Şirketlerde Tasfiye Süreci

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında