Alt İşveren İlişkisinin Kurulmasına Getirilen Sınırlandırmalar ve Muvazaa
  1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

Alt İşveren İlişkisinin Kurulmasına Getirilen Sınırlandırmalar ve Muvazaa

2

Alt İşveren İlişkisinin Kurulmasına Getirilen Sınırlandırmalar ve Muvazaa

Hem kanunda (m. 2/8) hem de yönetmelikte (m. 3), alt işverenlik ilişkisinde muvazaalı olan işlemler sınırlı sayıda olmamak üzere belirtilmiştir. Kanuna göre, alt işverenlik ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı tespit edilirse, alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılırlar (İşK m. 2/8).

Alt işverenlik ilişkisini muvazaalı hale getiren bazı işlemler şunlardır (AİY m. 3):

  • İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesi,

  • Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisi,

  • Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesi,

  • Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemler.

 

Muvazaaya ilişkin bir iddia söz konusu olursa, alt işverenlik ilişkisi iş müfettişlerince denetlenir. İnceleme sonucunda muvazaanın varlığına ilişkin gerekçeli rapor Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre 4 ay içinde sonuçlandırılır. Mahkeme kararının temyizi halinde Yargıtay 6 ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı kanun yoluna başvurulması zorunludur. Rapora 30 işgünü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın tespitini onamış ise alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılırlar; yani alt işveren ilişkisi hiç kurulmamış gibi kabul edilir (AİY m. 13).

Ragıp Karakuş, “İş Hukuku Ders Notu”, s. 12, www.ragipkarakus.com (06.12.2020).

İş Hukuku Bazı Ders Özetleri

İş Hukuku Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap