1. Anasayfa
 2. 1.Sınıf

Medeni Hukuk (Aile Hukuku) Pratik-1

Medeni Hukuk (Aile Hukuku) Pratik-1
Photo by Pixabay on Pexels.com
1

OLAY


Teoman 22 yaşında İşletme Fakültesi 4. Sınıf öğrencisidir. Teoman dersten arta kalan vakitlerinde müzikle uğraşmakta, hatta haftada üç gün grubuyla birlikte bir barda para karşılığında şarkı söylemektedir. Teoman’ın kendinden iki yaş küçük Şebnem adında bir kız arkadaşı vardır. Şebnem’in ailesi bir hayli tutucudur ve Teoman’dan haberleri yoktur. Beraber sık sık gelecek hakkında konuşurlar. Teoman bir gün Şebnem’e grubuyla birlikte bir kaset çalışmalarının olduğunu, eğer çalışmadan olumlu sonuç alırlarsa Şebnem’le evlenebileceğini, aksi takdirde babasının kendisini yurt dışına göndereceğini ve evlenmelerinin hayalden öteye geçemeyeceğini söyler. Şebnem de eğer ki Teoman başarılı olursa kendisiyle evlenebileceğini, bu durumda anne ve babasının daha müsamahalı olacağını söyler. Bir süre sonra Teoman bir trafik kazası geçirir. Kazada sağ eli sakatlanan Teoman artık sağ elini bir daha ömür boyu kullanamayacaktır. Bu nedenle kaset çalışmaları yarıda kalır ve babası okulunu bitirince Teoman’ı çok iyi bir dostunun kızı olan Özlem’le evlendirerek yurt dışına gönderir.

SORU: Olaydaki koşullar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Şebnem Teoman’a karşı açacağı bir maddi-manevi tazminat davasıyla evleneceklerini düşünerek yaptığı harcamaların ve uğradığı manevi zarar karşılığında uygun bir tazminat alabilir.
b) Şebnem Teoman’a evleneceklerini düşünerek verdiği ve mutad (alışılmış) dışı olan hediyeleri geri alabilir.
c) Teoman kusurlu taraf olduğu için hediyeleri geri isteyemez.
d) Teoman ve Şebnem’in aileleri veya kendi aralarında herhangi bir yüzük takma merasimi yapmadıkları için nişanlamayla ilgili hiçbir hüküm bu olayda uygulanamaz.

DEĞERLENDİRME VE YANIT:“a” şıkkında Şebnem’in açacağı bir maddi-manevi tazminattan söz edilmektedir. Medeni Kanun madde 120/I maddi tazminat için; “Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilen bir sebeple bozulduğu takdirde kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.” demektedir. Ayrıca manevi tazminatla ilgili olan 121. madde de; “Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” demektedir.
İlk önce maddi tazminatı ele alalım. Maddi tazminat davasının açılabilmesi için maddeden de açıkça anlaşıldığı gibi öncelikle nişanlılardan birinin haklı bir sebep olmadan nişanı bozması veya nişanın bozulması sebebi birine yükletilebilmelidir. İkinci olarak tazminatı ödeyecek tarafın kusurundan söz edilebilmelidir. Olayımıza baktığımızda nişanın bozulması Teoman’ın kusurundan kaynaklanmamaktadır. Diğer bir deyişle nişanın bozulmasında Teoman’ın kusuru bulunmamaktadır. Zaten dikkat edecek olursak olayımızda nişanlanma bozucu (infisahi) şarta bağlı olarak gerçekleşmiştir. Ve nihayetinde nişanlanma da bu bozucu şarta bağlı olarak bozulmuştur. Bu nedenle Şebnem maddi tazminat davası açamayacak, açsa bile sonuçsuz kalacaktır.
İkinci olarak manevi tazminatı ele alacak olursak, yine manevi tazminatla alakalı olan 121. madde de manevi tazminat davasını açacak kişinin (Şebnem) kişilik hakkının saldırıya uğraması ilk şart olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci olarak davalı tarafın (Teoman) kusurundan söz edilebilmesi gerekmektedir. Olayımızdan anlaşıldığı kadarıyla Şebnem’in kişilik hakkı saldırıya uğramamıştır. Kaldı ki kişilik hakkının saldırıya uğradığını varsaysak bile yukarıda açıkladığımız gibi nişanın bozulmasında Teoman’ın kusuru bulunmadığı için Şebnem’in açacağı manevi tazminat davası yine maddi tazminat davasında olduğu gibi sonuçsuz kalacaktır. Yani “a” şıkkı yanlıştır.


“b” şıkkında Şebnem’in Teoman’a evleneceklerini düşünerek ve alışılmışın dışında olan hediyeleri geri alıp alamayacağı problemi üzerinde duracağız. Hediyelerin iadesi hakkında Medeni Kanun madde 122’ye baktığımızda; “Nişanlılık evlenme dışında bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.” demektedir. Tekrar olayımıza döndüğümüzde gerçekten de nişanlılığın evlilik dışında, bozucu bir şarta bağlı olarak son bulduğunu görüyoruz. İkinci olarak kimlerin hediyeleri geri isteyebileceğine baktığımızda ‘nişanlılar, anne ve babaları veya onlar gibi davrananlar’ karşımıza çıkıyor. Şebnem de nişanlılardan biri olduğuna göre bu şart da sağlanmış oluyor. Buradaki alışılmışın dışından kasıt eğer ki Şebnem ve Teoman nişanlı olmasalardı Şebnem’in Teoman’a vermeyecek olduğu ve fiyat olarak, Şebnem’in mali durumu göz önünde bulundurulduğu zaman, fahiş olan hediyelerdir. Demek ki Şebnem Teoman’a vermiş olduğu alışılmışın dışındaki hediyeleri geri isteyebilir. Sonuç olarak “b” şıkkı doğrudur.


“c” şıkkına gelirsek yine karşımıza hediyelerin iadesiyle ilgili bir problem çıkmaktadır. Yani “b” şıkkı gibi madde 122 doğrultusunda değerlendirilecektir. “c” şıkkındaki iddiaya göre Teoman kusurlu taraftır ve hediyeleri geri isteyemez. İlk olarak “a” şıkkının değerlendirmesinde açıklamış olduğumuz gibi Teoman’ın kusurundan bahsedemeyiz. Çünkü nişanlanma bozucu şarta bağlı olarak bozulmuştur. Zaten madde 122’ye baktığımız zaman; “Nişanlılık evlenme dışında bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine … vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.” demektedir. Hediyelerin iadesini isteyecek tarafın veya kendisinden hediyelerin istendiği tarafın kusurundan söz edilmemektedir. Yani olayımızda kusurdan söz edemeyecek olmamıza rağmen Teoman’ın kusurlu olduğunu varsaysak bile Teoman alışılmışın dışındaki hediyelerin iadesini talep edebilecek ve bu hediyeleri geri alabilecektir. Yargıtay kararları da bu yöndedir. (6. HD. 29.12.1961, 7299/7549; 2.HD. 31.1.1942, 1279/420.)


“d” şıkkına baktığımızda ise ne Şebnem ve Teoman’ın kendi aralarında ne de aileleri arasında herhangi bir yüzük takma merasimi olmadığını ve nişanlanmanın gerçekleşmemiş olduğunu dolayısıyla nişanlanma hükümlerinin olayımızda uygulanamayacağını söylemektedir. Halk arasında her ne kadar nişanlanma yüzük takma merasimi gibi bir şekil şartına bağlı bir olay olarak algılansa da madde 118 gayet açıktır; “Nişanlanma evlenme vaadiyle olur.” Biri erkek diğeri kadın yani ayrı cinslerden iki kişinin birbirlerine ilerde evleneceklerini vaat etmeleriyle nişanlanma meydana gelmiş olur. Hatta bu evlenme vaadinin açık olmasına bile gerek yoktur. Hiçbir şey konuşmadan evlilik hazırlığı yapılsa bile bu iki kişi nişanlanmış sayılır. Doktrindeki baskın görüş nişanlanmanın ispatı açısından bile herhangi bir merasimin yapılmasının gerekli olmadığı yönündedir. Yargıtay’ımız da her ne kadar 1949’da vermiş olduğu bir kararında (2. HD. 8.9.1949, 2871/4269) “mücerret evlenme vaadinde bulunmak nişanlanma değildir, nişanlanmanın meydana gelebilmesi için, örf ve âdete uygun şekilde yapılmış olması gerekir.” şeklinde karar vermiş olsa da sonradan verdiği 1958 tarihli bir kararı (6. HD. 17.3.1958, 2204/2256) “nişanlanmanın evlenme vaadiyle meydana geleceği, örf ve âdet uyarınca merasimin yapılmamış olmasının nişanlanma olmadığı anlamına gelmeyeceği” vurgulanmıştır. Ve daha sonraki kararları da isabetli olarak bu yönde olmuştur. Sonuç olarak Teoman’ın bozucu şarta bağlı olarak da olsa Şebnem’e evlenme vaadinde bulunmuş olması ve Şebnem’in kabul etmesi nişanlanmanın gerçekleşmesi için yeterlidir ve nişanlanma hakkındaki hükümleri olayımızda uygulayabiliriz. Yani “d” şıkkı yanlıştır.

Medeni Hukuk Bazı Pratik Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 9
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 2
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?