1. Anasayfa
 2. 3.Sınıf

Adi Ortaklığın Sona Ermesi / Şirketler Hukuku

Adi Ortaklığın Sona Ermesi / Şirketler Hukuku

Adi Ortaklığın Sona Ermesi

Adi ortaklık sona ermeyle ölmez. Şirket sona erdikten sonra tasfiye aşamasına geçilir. Tasfiye süresince şirketin hak ehliyeti, fiil ehliyeti, taraf ehliyeti ve dava ehliyeti vardır. Ama tasfiyeden sonra şirket tamamen ölür.

Fesih veya infisah olması önemli değildir. İkisinin de sonucunda adi ortaklık tasfiye aşamasına geçer.

İnfisah Halleri

Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesiyle ortaklık kendiliğinden sona erer.

Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa ortaklardan birinin ölmesiyle ortaklık kendiliğinden sona erer. Bu durumda mirasçıların da kabul etmesi gerekir. Mirasçılar kabul etmezse onların çıkarılması yoluna gidilir ve ortaklık yine devam eder.

Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesiyle ortaklık sona erer. Ortağın şahsi alacaklısı ortaklık payı üzerine haciz koyamaz ama tasfiye payı üzerine haciz koyabilir.

Fesih Halleri

Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle ortaklık sona erebilir.

Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle ortaklık sona erer.

Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuşsa veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla ortaklık sona erer. Fesih ihbarı hakkı bütün belirsiz süreli sözleşmelerde vardır. Adi ortaklıkta ihbar süresi 6 aydır. Sebep gösterilmesi gerekmez. Belirli süreli sözleşmelerde açıkça öngörülmemişse fesih hakkı yoktur.

Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine mahkeme kararıyla feshe karar verilebilir. Burada sözleşme belirli veya belirsiz süreli olabilir. Haklı sebebin ne zaman var olduğu açık değildir. Kollektif şirket için öngörülen haklı nedenler buraya kıyasen uygulanabilir. Tarafların ortaklık ilişkisini sürdürmesini çekilmez hale getiren şeyler varsa ortaklık haklı sebeple sona erdirilebilir.

Tasfiye

Tasfiye aşamasında bir tasfiye memuru atanır. Tasfiye memurunu ortaklar atayabilir. Eğer atayamazlarsa mahkemeye başvururlar ve mahkeme bir tasfiye memuru atar. Tasfiye memuru atanınca yöneticilerin yetkileri kalkar.

Tasfiye sırasında başlamış olan işler tamamlanır ama yeni iş alınmaz. Ortaklığın tüm borçları ödenir, tüm alacakları tahsil edilir. Tüm malvarlığı paraya çevrilir. Ele geçen nakit borçların ödenmesine yetmezse ortaya zarar çıkar. Eğer fazladan para kalırsa, kalan paraya tasfiye bakiyesi denir. Tasfiye bakiyesi ortaklar arasında kural olarak eşit dağıtılır.

Zaman Aşımı

Adi ortaklık çerçevesinde veya ortakların kendi aralarındaki ilişkide 5 yıllık zamanaşımı uygulanır. Üçüncü kişiler ile yapılan işlemlerde genel zaman aşımı uygulanır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.